2018 Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Şubat ayı toplantısı 06.02.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/02/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.02.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 08.01.2018 2018/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık OSB içme su tarifesinin görüşülmesi
   3. 08.01.2018 2018/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Yapı kullanma izin belgesi harcının görüşülmesi
   4. 09.01.2018 2018/1

İMAR KOMİSYONU

Abdullah KALE ve müştereklerinin 916 ada 168 parselin olduğu alandakiimar değişikliği talebi
   5. 09.01.2018 2018/1

İMAR KOMİSYONU

Hatice Civciv ve Neriman Otuzbir'in 127 adanın olduğu alandaki imar değişikliği talebi 
   6.  18.01.2018 E.111 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 927 ada 1 nolu parselin Cami yapılması amacıyla devir talebinin görüşülmesi
   7.  01.02.2018 E.181 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

   a.) 29.12.2017 24.01.2018 2017/4461 0480                    " Esentepe Mah.si 71 ada içerisinde yapılan revziyon imar planı değişikliğine 2.askı süresinde yapılan itiraz ve talepler
b.) . .                  " Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce önerilen Çorum yolu kavşağındaki imar planı değişikliğine yapılan itirazlar
c.) 16.01.2018 0354                  " Cumhuriyet Mah.si 925 ada 3 parselin olduğu alan için yapılan imar planı değişikliği talebi
d.) 26.01.2018 0498                  " Yola terkten önceki emsal hesabı ile ilgili talebin görüşülmesi
e.) 29.01.2018 0510                  " Cumhuriyet Mah.si 1142 ada 150-151-152-155-87 parsellerin olduğu alana ait imar değişikliği
g.) 30.01.2018 0532                   " Cumhuriyet Mah.si 113 ada 52-75-76-77 nolu parsellerin olduğu alana ait imar değişikliği
f.) 31.01.2018 0554                   " Emsal artış harcına konu talebin görüşülmesi
8. . . . Kapanış.