2019 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Kasım ayı toplantısı 04.11.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2019 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/11/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.11.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

21.10.2019

E.1833

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2020 yılı Gelir Tarifesi  
b) 2020 ve izleyen iki yıla ait (2021-2022) tahmini bütçenin görüşülmesi

   3.

23.10.2019

E.1860

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarmanın

   4.

23.10.2019

2019-452

OSMANCIK OSB MÜDÜRLÜĞÜ

Katılım payı ödenmesi

   5.

30.10.2019

E.82

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Sözleşmeli olarak çalıştırılacak inşaat mühendisine ödenecek ücretin belirlenmesi


    6.
 

11.10.2019

2019/11

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Kadın Cinayetleri, çocuk istismarı, çevre temizliği hk.toplumu bilgilendirme

   7.

30.10.2019

2019/13

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

1-Sokak hayvanları konusu

2- İçkili lokantanın kapatılması

 8.a)

 11.10.2019

2019/12

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mah.si 571 ada 170 nolu parselin olduğu alanda imar değişikliği talebi

     b)

       "

      "

İMAR KOMİSYONU

Osmancık OSB yol girişi ile ilgili imar plan değişikliği yapılması

   9.

30.11.2019

E.881

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

D-100 Karayoluna cephe binaların dış görünümü ile ilgili karar alınması

 10.a)

30.11.2019

25.09.2019

E.880

2684

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 4 ada 15 nolu parselin satın alınması talebi

    b)

21.10.2019

2850

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çay Mah.si 584 ada 95 nolu parselin satın alınması talebi

    c)

30.10.2019

2949

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 145 ada 12-13-14 nolu parsellerin olduğu alana air imar değişikliği onayı

    d)

30.10.2019

2957

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eymir Mah.si 28 ada 1 nolu parselin olduğu yer için talep edilen imar planı değişikliği

  11.

.

.

.

 Kapanış.

AHMET GELGÖR

BELEDİYE BAŞKANI