2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Mayıs ayı toplantısı 06.05.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/05/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.05.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

16.04.2019

2019/43

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ(Belediye Encümeni)

2018 Mali yılı gelir gider kesin bütçenin görüşülmesi

3.

16.04.2019

2019/44

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

2018 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

   4.

   a)

29.04.2018

05.03.2019

E.357

0649

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ye ait Eymir Mah.sinde  bulunan 28 ada 21 ve 27 nolu parsellerin Hitit Üniversitesi adına devir talebi

b)

20.03.2019

0884

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hıdırlık Mah.si 509 ada 11 nolu parselin kamulaştırılması

c)

27.03.2019

0934

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 571 ada 136 ve 185 nolu parsellerin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

 d)

27.03.2019

0935

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 68 nolu parselin olduğu alana ait imar planının onaylanması talebi

   e)

24.04.2019

1205

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 598 ada 21 nolu parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi

   f)

24.04.2019

1208

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 751 ada 10 nolu parselin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

6.

29.05.2019

E.362

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.de bulunan 2981/3290 sayılı yasa kapsamındaki Tapu Tahsis Belgesi olan yerlerin tapularının devri konusu

7.

.

.

.

Kapanış