2020 Haziran Ayı Meclis Gündemi

  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Haziran ayı toplantısı 10.06.2020 Çarşamba günü saat 13:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
10/06/2020

SAAT:13.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

10.06.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

 04.06.2020

E.86

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Encümen üyesi seçimi yapılması

 3.

04.06.2020

E.87

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

 4.

26.03.2020

2020/1

DENETİM KOMİSYONU

2019 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması

 5.

12.02.2020

.

BAŞKANLIK

2019 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

 6.

16.04.2020

2020/64

MALİ HİZMETLER MÜD.ĞÜ(Bld.Encümeni)

2019 Mali yılı gelir gider kesin bütçenin görüşülmesi

 7.

16.04.2020

2020/65

MALİ HİZMETLER MÜD.ĞÜ(Bld.Encümeni)

2019 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

 8.

04.06.2020

E.146

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 19 HN 153 plakalı aracın Belediye ye  hibe edilmesi

 9.

04.06.2020

E.18

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Çöp aracının hacz edilmemesi için kamu yararı kararı alınması

 10.

04.06.2020

E.54

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 Belediye ye ait Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin kullanım tarife ücretlerinin belirlenmesi

 11. 04.06.2020 E.85 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Telesjopik bomlu sepetli aracın özel kişi ve kuruluşlarca  kullanım tarifesinin belirlenmesi

 12. a)

13.03.2020

2020/3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 67 ada 2 nolu parselin olduğu alana ait imar pl.değişikliği

 

2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

SAYI

GELDİĞİ YER

TOPLANTI TARİHİ:
10/06/2020

SAAT:13.00

TARİHİ

.

.

KONUSU

 b.)

13.03.2020

2020/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 113 ada 23 ve 74 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar pl.değişikliği

 c.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 156 ada 5 nolu parselin olduğu alan için hazırlanmış imar pl.onaylanması

 d.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Yeşilçatma Mah.si 438 1 ve 2 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar pl.değişikliği

 e.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Güney Mah.si 329 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar değişikliği

 f.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Hıdırlık Mah.si 509 ada 13 nolu parselle, belediye ye ait 1092 ada 5-6-7 nolu parsellerin takas talebi

 g.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

İlçemiz Esentepe  Mahallesi 1314 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği

 13.

 a)

04.06.2020

23.03.2020

E.505

1158

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mahallesi 329 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği talebine itiraz başvurusu

 b)

02.06.2020

1771

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 844 ada 1 nolu parsel ile Eymir Mahallesi 1240 ada 3 ve 4 nolu parsellerin takas edilmesi talebi

  c) 04.06.2020 1804

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Mahallesi 472 ada 27 parselin satın alınması talebi
 14. 05.06.2020 E.506

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılması planlanan Kızılırmak Sahil kenarındaki alanlar için kamu yararı kararı alınması

 15.

.

.

.

Kapanış