2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Nisan ayı toplantısı 12.04.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
12/04/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

12.04.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2. 25.03.2021 84

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Meclis 1.nci ve 2.nci Başkan V. Seçimi ile Meclis Katibi Seçimi yapılması

 3.

 25.03.2021

85

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Encümen üyesi seçimi yapılması

 4.

25.03.2021

86

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

 5.

25.03.2021

2021/1

DENETİM KOMİSYONU

2020 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması

 6.

05.03.2021

.

BAŞKANLIK

2020 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

 7.

25.03.2021

42

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözmeli olarak çalışmakta olan peyzaj mimara ödenecek ücretin, 5 sıra nolu Genelge kapsamında yeniden belirlenmesi

 8.

22.03.2021

60

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Huzurevi inşaatının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilmesi

 9.

04.03.2021

2

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 Osmancık Kent Konseyinin 2021 yılı bütçe talebinin görüşülmesi

 10.

05.04.2021

74

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 Güneş Enerjisi Santralinin OSMANCIK BELTAŞ'a devredilmesi

 11.a)

09.03.2021

3

İMAR KOMİSYONU 

Yeşilçatma Mah.si 435 ada 3-14-15 nolu parsellerin olduğu alana ait imar değişik.

     b) 09.03.2021 3 İMAR KOMİSYONU

 Yeşilçatma Mah.si Belediye ye ait 602 ada 27 parselin satışının görüşülmesi

 

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

SAYI

GELDİĞİ YER

TOPLANTI TARİHİ:
12/04/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

.

.

KONUSU

 12.

25.03.2021

373

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

D-100 Karayolunun Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki tüm bölümlerine Ömer Derindere Bulvarı isminin verilmesi.

 13.

 a)

31.03.2021

08.03.2021

387

936

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mahallesi 862 ada 75 nolu parselin kamulaştırılması talebi

 b)

31.03.2021
15.03.2021

387

1036

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilçatma ve Yeni Mahallesini ayıran caddenin isminin değişitirilmesi talebi

  c)

31.03.2021

16.03.2021

387

1081

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gürleyik Mah.si 416 ada 18 nolu parselin imar planı değişikliği talebi
 d)

31.03.2021

25.03.2021

387

1228

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mah.si 107 ada 55 ve 56 nolu parsellerin olduğu alana ait imar pl.değişikliği

 14.

.

.

.

Kapanış