2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih 71188846/868613 sayılı yazıları gereğince Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Mayıs ayı toplantısı 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 17/05/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

17.05.2021

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

22.04.2021

2021/48

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

2020 Mali yılı bütçe gelir gider kesin hesabının görüşülmesi

3.

22.04.2021

2021/49

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

2020 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

   4.

   a)

 20.04.2021

4-1

İMAR KOMİSYONU

Gürleyik Mah.si 416 ada 18 nolu parselin imar planı değişikliği talebi 

b)

 20.04.2021

4-2


İMAR KOMİSYONU
 

Eymir Mah.si Cezaevi alanı için 57 ada 4 parselin olduğu alanda imar pl.değişikliği

5.

a)

05.05.2021

22.04.2021

522

1618

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 Koyunbaba Mah.sindeki Belediye ye ait 733 ada 15 parselin satın alınması talebi

    b)

05.05.2021

27.04.2021

522

1653

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 1072 adaya ait imar planı değişikliği

6.

.

.

.

Kapanış