2022 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Toplantı Tarihi: 09.05.2022 Saat: 15:00 Yer: Belediye Meclis Salonu

Açılış Yoklama

2021 Mali yılı bütçe gelir gider kesin hesabının görüşülmesi

2021 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

Akıllı (Kartlı) su sayaç kullanımının değerlendirilmesi

Bütçe içi aktarma talebi

Osmancık – Çorum hattındaki Ticari araç devirlerinde alınan ücret tarifesinin görüşülmesi

Esentepe Mahallesi Gecekondu bölgesinde yaklaşık 23 hektarlık alanda imar pl. revizyonu yapılması

Çiftlikler Mah.si Küçük Sanayi Sitesinde yaklaşık 19 hektarlık alanda imar planı revizyonu yapılması

Kapanış.