Çiftlikler Mahallesinde bulunan 194 ada 10 parsele ilişkin İmar Planı değişikliği

Çorum ili Osmancık ilçesi Çiftlikler Mahallesinde bulunan 194 ada 10 parsele ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım (NİP:19359216) ve 1/1000 ölçekli Uygulama (UİP:19610161) İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 09.11.2020  tarih ve 2020/72 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan değişikliğine konu pafta ozalit kopyaları 08.01.2021 ile 08.02.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.