Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 104 ada 68 no lu parsele ilişkin 1/1000 İmar Planı Değişikliği

Çorum ili Osmancık ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde bulunan 104 ada 68   no lu parsele ilişkin 1/1000 İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 06.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 10.01.2020 ile 10.02.2020 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.