ESENTEPE MAHALLESİ ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) G33-33-B-02-A-4-B paftada 67 ada 3-4-7-8-61-164-165-166-183-184-185-186-187-188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-246-247-248-249-250-251-252-253-258-260 nolu parseller, 69 ada 2 nolu parsel, 70 ada 1 nolu parsel, 89 ada 5 nolu parsel, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller, 1173 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 1174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin bulunduğu alanda 26.09.2018 tarih ve 2018/168 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararıyla 3194 sayılı kanunu göre Arazi ve arsa düzenleme işlemi yapılmış olup; 27/09/2018 ile 28/10/2018 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna askıya çıkartılmıştır.

KADASTRO DURUMU

PARSELASYON