Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) Arsa ve Arazi Düzenlemesi

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) G33-B-02-A-4-B paftada 67 ada 3-4-7-8-61-164-165-166-183-184-185-186-187-188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-246-247-248-249-250-251-252-253-258-260 nolu parseller, 70 ada 1 nolu parsel, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller, 1173 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 1174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin olduğu alana ilişkin imar uygulaması  3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  23.11.2018 tarih ve 2018/192 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 26/11/2018 ile 26/12/2018 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.