2017 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Nisan ayı toplantısı 04.04.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
 Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI NİSAN  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
04/04/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 28.03.2017 1005 Meclis Üyesi İsmail Burak DERİNDERE Meclis üyesi istifasınin meclisin bilgisine sunulması
3. 28.03.2017 E.67 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Encümen üyesi seçimi yapılması
4. 28.03.2017 E.68 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

5. 24.03.2017 2017/1 DENETİM KOMİSYONU 2016 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması
6. 28.03.2017   BAŞKANLIK 2016 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
7. 24.03.2017 E.47 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi
8. 27.03.2017 2017/1 KÜLTÜR VE SOSYAL  İŞLER KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 1. maddesine konu gezilerle ilgili komisyon kararının görüşülmesi
9. 29.03.2017 2017/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 2. ve 3. maddelerindeki konuların görüşülmesi
10. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 4. maddesine konu Şehiriçi Trafik sorunun görüşülmesi
11. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
12. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
13. 29.03.2017 E. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.03.2017 887 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Cevriye BAŞKAYA ve Şehri DUMAN'ın 2017/9 nolu meclis kararının b) maddesi ile Cumhuriyet Mah.si 1180 ada da yapılan imar planı değişikliğine itirazın görüşülmesi
14.       Kapanış