Koyunbaba mahallesinde, 4 nolu adaya ilişkin 3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Madde Uygulaması

Koyunbaba mahallesinde, 4 ada 19-20-21-22-23-24-25-26-37-38-52-53-54-55-56-57-58-66-67-68-70-72-73-74-77-82-84-88-90-95-96-97-100-101-116-118 ve 119 parseller bulunduğu bölgede 3194  sayılı kanunun 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  18.02.2021 tarih ve 2021/17 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 22/02/2021 ile 25/03/2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.