İlçemiz sınırları içerisinde 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında uygulanması esas olmak üzere Plan Notu eklenmesi

İlçemiz sınırları içerisinde 1/5000 Nazım İmar Planı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında uygulanması esas olmak üzere Plan Notu eklenmesi teklifi, 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 05.08.2019 tarih ve 2019/52  sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile eklenen plan notları 19.08.2019 ile 19.09.2019 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.