İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alımı Sınav İptali

Belediyemize  İlk Defa Atanmak Üzere Memur alımı (Şehir Plancısı) sınavı Başkanlığımızca görülen lüzum üzerine iptal edilmiştir. İlgili karar 24/06/2022 tarihli ve 31845 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İlgililere saygıyla duyurulur.