Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Su Deposu Yapım İşi İhale İlanı

                                                                                                             

 

                                                                                    Yapım İşi için ihale ilanı

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Osmancık OSB’de Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:33 Osmancık/Çorum adresinden veya www.osmancikosb.org.tr ve www.oka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati 12.07.2021 – 15:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.osmancikosb.org.tr  ve www.oka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 12/07/2021 tarihinde, saat 15:00’da ve Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:33 Osmancık/Çorum adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.