OSMANCIK 2. ETAP 198 ADET KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, İdaremiz ile Belediyeniz işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle, Çorum Osmancık 2. Etap  Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir.

Adı geçen proje kapsamında yer alan 198 konutun yapım çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabul tutağı onaylanmış ve konutlar anahtar teslim aşamasına gelmiştir.

Söz konusu konutların anahtar teslim işlemleri 25 Mayıs - 08 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları, ekte yer alan program çerçevesinde, ilk olarak, satışa aracılık eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çorum/Osmancık Şubesine konutlarına ilişkin KDV tutarını yatıracaklardır. 3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.

İlk taksit ödemesi konut Teslim tarihini takip eden Temmuz 2018 tarihi itibariyle yapılacaktır. Konut alıcılarının teslim programın da belirtilen tarih aralığında konutlarını teslim almaması durumunda, ilk taksit ödemesi yine Temmuz  2018 tarihinde başlatılacaktır. Ayrıca ilk dönemsel artış Ocak 2019 tarihi  itibariyle başlatılacaktır.

Alıcılar, bir sonraki gün, konutlarını teslim almak üzere, müşavir firma "Koltek Müşavirlik A.Ş."nin Osmancık 2. Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde hazır bulunacaklardır. Alıcıların, konut tesliminde getirmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

  • Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin alıcıda bulunan nüshası
  • Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
  • KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura

İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir


T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM OSMANCIK 2. ETAP 198 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI
25 Mayıs - 08 HAZİRAN 2018

İLGİLİ BANKAYA
KDV YATIRMA VE              KONUT TESLİM TARİHİ

KONUT BLOK
NUMARASI

BLOKTAKİ KONUT
SAYISI

ANAHTAR TESLİM ALACAK
KONUT ALICISI SAYISI

25.05.2018

B1-1, B1-2

39

39

28.05.2018

B1-3, B1-4

40

40

29.05.2018

B1-5, B1-6

39

39

30.05.2018

B1-7, B1-8

40

40

31.05.2018

B1-9, C2-1

40

40

01 Haziran- 08 Haziran 2017

Zamanında Gelemeyenler

TOPLAM

198

198