Şenyurt Mahallesinde (tapuda Cumhuriyet) bulunan 137 ada 4 - 126 no lu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği

Şenyurt Mahallesinde (tapuda Cumhuriyet) bulunan 137 ada 4 - 126 no lu parsellere ilişkin 1/1000 ve 1/5000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 03.02.2020 tarih ve 2020/11 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 07.02.2020 ile 09.03.2020  tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.