Yeşilçatma Mahallesinde bulunan 435 ada 3, 14 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği

İlçemiz Yeşilçatma Mahallesinde bulunan 435 ada 3, 14 ve 15 parsellere ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli İmar Planı değişikliği teklifi (NİP:19900625, UİP:19073044) 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince 12.04.2021 tarih ve 2021/41 sayılı Osmancık Belediye Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile plan tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 21.04.2020 ile 22.05.2021 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.