Mali Hizmetler Müdürlüğü

Birim Müdürü                         

 Emrah BAŞ                            
  Gsm    0(533) 3119791
  Santral  (0 364) 6114323/Dah: 123
  E-Mail  hesapisleri@osmancik.bel.tr

 

 

 

 

 

 

 

 

  BAĞLI BİRİMLER      DÖKÜMANLAR
 - Ayniyat Saymanlığı   - Hangi Hizmeti Nasıl Alırım
 - Gelir Şefliği   - Çalışma Yönetmeliği
 - İcra Takip Birimi   - Faaliyet Raporu 
 - Bütçe Şefliği   - Başvuru Formları
 - Muhasebe Birimi   - Diğer Yönetmelikler
 - Ön Mali Kontrol Birimi  

 

 

 

 

 

 

 

OSMANCIK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

 SUNULAN HİZMETİN ADI

  BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ

1

 Gelir Tahsili İşlemleri

 1- Tahakkuk Fişi

  15 Dakika

 

 

 2- İhbarname

 

 

 3- Tutanak

2

 Gider Ödeme İşlemleri

 1- Nüfus Cüzdanı

10 Dakika


  

 

 

 2- Vekaletname-Kaşe

 

 

 3- Borcu Yoktur Yazısı

3

 Emlak Vergi Bildirimleri

 1- Nüfus Cüzdanı

15 Dakika  

 

 

 2- Tapu

 

 

 3- Dosya

İLK MÜRACAAT YERİ

   İKİNCİ MÜRACAAT YERİ

 Adı

Emrah BAŞ

 Hüseyin CEBECİ

 Ünvanı

 Mali Hizmetler  Müdürü

 Başkan Yardımcısı

 Adres

 Belediye Başkanlığı Osmancık/ÇORUM

 Belediye Başkanlığı Osmancık/ÇORUM

 E-Posta

 hesapisleri@osmancik.bel.tr

 baskanya@osmancik.bel.tr