İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 Birim Müdürü           

İsmail GEÇİGÖZ
  Gsm    (0 505) 685 5672
  Santral  (0 364) 6114323/Dah: 131
  E-Mail  imar@osmancik.bel.tr

    BAĞLI BİRİMLER     DÖKÜMANLAR
 - Ruhsat ve Yapı Kontrol Şefliği   - Hangi Hizmeti Nasıl Alırım
 - Numarataj Birimi   - Çalışma Yönetmeliği
 - Kentsel Dönüşüm Birimi   - Faaliyet Raporu 
 - Planlama ve Şehir Estetiği Birimi   - Başvuru Formları
- Kent Bilgi Sistemi Birimi   - Diğer Yönetmelikler
- Emlak ve İstimlak Birimi  

 

 

 

 

 

 


OSMANCIK BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA  SUNULAN HİZMETİN ADI   BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ

1  İmar Çap Belgesi Alma    1- Dilekçe 
 2- Tapu Fotokopisi 
 3- Aplikasyon Krokisi 
 4- Eski İmar Durumu

  2  Gün

 
 
 
2  Yapı Ruhsatı Alma  

1-Dilekçe.

2-Tapu aslı ve fotokopisi.

3-İmar durumu.

4-Çap ve Aplikasyon krokisi.

5-Numarataj belgesi ve krokisi

6-Zemin etüdü (Yapı denetim onaylı)

7-Üç adet mimari proje

8-Üç adet betonarme proje ve hesap (Yapı denetim onaylı)

9-Üç adet sıhhi tesisat projesi, ısı yalıtım raporu, Kaloriferli ve
 asansörlü binalarda kalorifer ve asansör projesi varsa klima tesisat proje    
 ( Yapı denetim onaylı)

10- Üç adet elektrik projesi (Yapı Denetim ve Tedaş onaylı)

11-Mimarın, İnşaat Mühendisinin, Makine Mühendisinin, 
Elektrik Mühendisinin büro tescil belgeleri, oda sicil nosu, oda belge nosu
12-Türk Telekom onayı 
(10 bağımsız bölümden fazla olan kooperatiflerde telefon tesisat projesi)
    

13-Moloz ve hafriyat döküm belgesi.

14-Arsa kıymet bedeli ve Emlak Vergi Numarası

15-Muvafakat(Geçici) yapılar için Encümen Kararı

30  Gün
3  Yapı Kullanım İzin Belgesi
  (Oturma Ruhsatı)
 

1-Dilekçe
2-Onaylı inşaat ruhsatı
3-Tapu fotokopisi
4-SSK dan alınacak ilişik belgesi (Borcu yoktur yazısı)
5-İnşaat ruhsatında var ise sığınak,asansör,yangın tesisat raporları
6-Nüfus cüzdan fotokopisi
7-İnşaatın Fenni mesulden iş bitirim raporu

30 Gün
4  Yol Geçiş İzin Belgesi
 (Karayolu Kenarında 
  Yapılacak Tesisler İçin)
 

 1- Dilekçe,

 2- İskan ruhsatı,

 3- Vaziyet planı,

 4- 1/25000 lik harita,

 5- Etüt bedeli.

3 Gün
 5  Mevzi İmar Planları  1- Başvuru Dilekçesi
 2- Tapu Kaydı
 3- Kadastro Çapı
 4- Hali Hazır Harita
30 Gün 
 6   Parselasyon Planları  1- Başvuru Dilekçesi
 2- Tapu Kaydı
 3- İmar Planı
 4- Tescil Dosyası
20 Gün 
 7   İfraz ve Tevhit İşlemleri  1- Başvuru Dilekçesi
 2- Tapu Kaydı
 3- Kadastro Çapı
 4- İfraz veya Tevhid Tescil Dosyası
 
 8   Numarataj İşlemleri  1- Talep Yazısı
 2- Tapu Kaydı
 
İLK MÜRACAAT YERİ    İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
 Adı  İsmail GEÇİGÖZ  Hüseyin CEBECİ
 Ünvanı  İmar ve Şehircilik Müdürü  Başkan Yardımcısı
 Adres  Belediye Başkanlığı Osmancık/ÇORUM  Belediye Başkanlığı Osmancık/ÇORUM
 E-Posta  imar@osmancik.bel.tr  baskanya@osmancik.bel.tr