Zabıta Müdürlüğü

 Birim Müdürü           

 İbrahim KELEŞ
  Telefonu    (0 364) 611 4582  
  Fax   (0 364) 611 4582
  Gsm    (0 530) 667 3244
  Santral  (0 364) 6114323/Dah: 151
  E-Mail  zabita@osmancik.bel.tr

  BAĞLI BİRİMLER     DÖKÜMANLAR
 - Zabıta Amirliği   - Hangi Hizmeti Nasıl Alırım
 - İktisat ve Küşat Birimi   - Çalışma Yönetmeliği
 - Ulaşım Hizmetleri Birimi   - Faaliyet Raporu 
 - Mezarlıklar Birimi   - Başvuru Formları
 - Şehir İçi Trafik ve Otopark Birimi   - Diğer Yönetmelikler
 - Pazarlar ve Terminal Birimi  
 - İlan Birimi  

 

 

 

 

 

 

 

OSMANCIK BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA  SUNULAN HİZMETİN ADI   BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 HİZMET TAMAMLANMA SÜRESİ

1  Eğlence Yerleri Açılış Ruhsatı
  1- Kimlik Fotokopisi, 
  2- Maliye Vergi Levhası   Fotokopisi,
  3- 4 Adet Fotoğraf, 
  4- Kira Kontratı Fotokopisi,
  5- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
  6- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü 
  7- İkametgah 
  8- Tapu Fotokopisi veya Yapı Kullanma izin Belgesi
  9- İtfaiye Raporu,
 10-İmar yazısı
 11- Sağlık raporu
 12- Adli sicil belgesi (Savcılıktan)
 13- Sosyal güvenlik belgesi
 14- Vukuatlı nüfus kayıt örneği

  2  Saat

2  2. ve. 3. Sınıf GSM Ruhsatları  1- Kimlik Fotokopisi, İkametgah
  2- ÇTV Kaydı,
  3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi,
  4-  2 Adet Fotoğraf, 
  5- Ustalık Belgesi, 
  6- Kira Kontratı Fotokopisi,
  7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
  8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
  9- Motor Beyannamesi,(İşyerinde motor çalıştıracaksa) 
10- Tapu Fotokopisi ve Yapı Kullanma izin Belgesi
11- İtfaiye Raporu,
12- İmar yazısı
13- ÇED Raporu (Fabrikalar İçin)
14- İş akım şeması ve vaziyet planı
1  Gün
3  Sıhhi İşyeri Açılış Ruhsatı  1- Kimlik Fotokopisi, İkametgah
  2- ÇTV Kaydı
  3- Maliye Vergi Levhası Fotokopisi
  4- 2 Adet Fotoğraf, 
  5- Ustalık Belgesi, Satış Eleman belgesi   
  6- Kira Kontratı
  7- Esnaf Sicil Ticaret Oda veya Sanayi Oda Kaydı 
  8- Ticaret Sicil Gazetesi imza Sirküsü,
  9- Tapu Fotokopisi 
 10- İtfaiye Raporu,
 11- İmar yazısı
15 Gün
4  Tatil Günleri Çalışma Ruhsatı  1- Harç Ödendi Makbuzu 15 Gün
 5  Canlı Müzik Yayını İzin Belgesi  1- Ses Ölçüm Raporu
 2- Taahhütname
 
 6  Mesul Müdür Belgesi  1- Kimlik Fotokopisi
 2- Adli Sicil Belgesi
 3- Vukuatlı Nüfus KAydı
 
 7  Ölçü Tartı Aletleri Muayene  1- Beyanname
 2- Harç Ödendi Makbuzu
 
 8  İhbar ve Şikayetler  1- Dilekçe  
İLK MÜRACAAT YERİ    İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
 Adı  İbrahim KELEŞ Kadir ESKİADAM
 Ünvanı  Zabıta Müdürü  Başkan Yardımcısı
 Adres  Belediye Başkanlığı Osmancık/ÇORUM  Belediye Başkanlığı Osmancık/ÇORUM
 E-Posta  zabıta@osmancik.bel.tr      baskanya@osmancik.bel.tr