Duyurular

2017 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Temmuz ayı toplantısı 04.07.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
  Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/07/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.06.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

 23.05.2017

 2017/5

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Bozulan su sayaçlarına uygulanacak tarifenin belirlenmesi

3.

23.05.2017

 2017/5

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

 Şht.Üst.Çvç.Emrah ÜNALAN'ın isminin verilmesi

4.

24.05.2017

 2017/6

İMAR KOMİSYONU

Binaların dış cephe boya ve kaplamasının belediyece belirlenmesi

  5. 29.06.2017 E.551 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmarla ilgili taleplerden;
a) 23.05.2017 1613 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çİftlikler Mah.si 194 ada 9 nolu parsel için hazırlanan imar planı
b) 24.05.2017 1638 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Şht.Astsubay Üstçavuş Yunus İŞCAN'ın isminin uygun yere verilmesi.
c) 25.05.2017 1651 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Baldıran köyü yerleşim yerine ait imar plan değişikliği talebi
d) 29.05.2017 1676 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIK YEDAŞ tarafından talep edilen imar pl.değişikliği
e) 19.06.2017 1938 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Mehmet BİÇER'in, 2015/49 nolu meclis kararının 1. maddesine konu talebin görüşülmesi
6. . . . Kapanış.
2017 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Nisan ayı toplantısı 04.04.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
 Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI NİSAN  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
04/04/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 28.03.2017 1005 Meclis Üyesi İsmail Burak DERİNDERE Meclis üyesi istifasınin meclisin bilgisine sunulması
3. 28.03.2017 E.67 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ Encümen üyesi seçimi yapılması
4. 28.03.2017 E.68 YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

5. 24.03.2017 2017/1 DENETİM KOMİSYONU 2016 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması
6. 28.03.2017   BAŞKANLIK 2016 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi
7. 24.03.2017 E.47 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi
8. 27.03.2017 2017/1 KÜLTÜR VE SOSYAL  İŞLER KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 1. maddesine konu gezilerle ilgili komisyon kararının görüşülmesi
9. 29.03.2017 2017/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 2. ve 3. maddelerindeki konuların görüşülmesi
10. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 22.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının 4. maddesine konu Şehiriçi Trafik sorunun görüşülmesi
11. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
12. 14.03.2017 2017/3 İMAR KOMİSYONU Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
13. 29.03.2017 E. İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.03.2017 887 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Cevriye BAŞKAYA ve Şehri DUMAN'ın 2017/9 nolu meclis kararının b) maddesi ile Cumhuriyet Mah.si 1180 ada da yapılan imar planı değişikliğine itirazın görüşülmesi
14.       Kapanış
2017 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Mart ayı toplantısı 07.03.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI MART  AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ
SIRA NO EVRAKIN TOPLANTI TARİHİ:
07/03/2017
SAAT:16.00
TARİHİ SAYI GELDİĞİ YER KONUSU
1. 07.03.2017   BAŞKANLIK Yoklama ve Açılış
2. 27.02.2017 E.12 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 24.02.2017 tarih  2017/1 nolu yürütme kurulu kararının görüşülmesi
3. 02.03.2017 E.23 GELİR ŞEFLİĞİ Osmancık Belediyesine ait Esentepe Mah.si 71 ada 82 parsel içerisinde yapımı devam etmekte olan 7 adet işyerinin 10 yıl süreyle kiraya verilmesinin görüşülmesi
4. 24.02.2017 E.191 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Bodrum katlara mesken yapılması konusunun  görüşülmesi.    
5. 01.03.2017 E.214 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;                          
a) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Yazı Mahallesi 651 ada 1 parsel ve 18 ada 4 parselde imar düzenlemesi talebi
b) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Güney Mahallesi 329 ada 3 ve 4 parsele ait İmar Planı Değişikliği talebi
c) 17.02.2017 2017/2 İMAR KOMİSYONU Koyunbaba Mahallesi 657 ada 1 parselin park alanından çıkarılma talebi
d) 10.02.2017 451 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çay Mahallesi 355 ada 125 parselde bulunan Belediyeye ait tarlayı satın alma talebi
6.       Kapanış
2017 Ocak Ayı Meclis Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ocak ayı toplantısı 03.01.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2017 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

      03/01/2017

SAAT:16.00

TARİHİ SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.01.2017

  BAŞKANLIK Açılış Yoklama

2.

27.12.2016

 E.186 YAZI İŞLERİ                       MÜDÜRLÜĞÜ  Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

3.

27.12.2016

E.187 YAZI İŞLERİ                      MÜDÜRLÜĞÜ  Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

4.

26.12.2016

E.239 MALİ  HİZMETLER                       MÜDÜRLÜĞÜ İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

5.

29.12.2016

E.104 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ Memur Dolu Kadro Değişikliği yap.sı ve Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

6.

06.12.2016

 2016/83 Meclis Üyesi Besim Özüdoğru'nun yazılı önergesi Kartlı(Akıllı) su sayaçları ile ilgili meclis kararının  görüşülmesi

7.

23.12.2016

 E.59 KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Kent Konseyinin 2017 yılı bütçesinin görüşülmesi

8.

15.12.2016

E.430 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Osmancık Sosyal Güvenlik Merkezi binasının kira süresinin, bedelsiz olarak 3 yıl süreyle uzatılması talebinin görüşülmesi

9.

   28.12.2016 E.986 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;

a)

13.12.2016

2016/   11-1 İMAR KOMİSYONU  Çiftlikler Mah.si 191 ada 24 nolu parsel için hazırlanmış imar planının görüşülmesi
     b)

13.12.2016

2016/   11-2 İMAR KOMİSYONU  Cumhuriyet Mah. 180 ada için hazırlanmış uygulama imar planı değişikliğinin görüşülmesi
     c)

13.12.2016

2016/   11-3 İMAR KOMİSYONU  Yeşilçatma Mah.si 443 ada 12 nolu parselin imar durumunun görüşülmesi
     d)

13.12.2016

2016/   11-4 İMAR KOMİSYONU  Koyunbaba Mah.si 63 ada 19-21-26-168 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış 4.Etap TOKİ alanı ilgili plan tadilatının görüşülmesi
     e)

13.12.2016

2016/   11-5 İMAR KOMİSYONU İlçemizin "Riskli Alan" dışında kalan alanlar için hazırlanmış revizyon imar planlarının görüşülmesi
     f)

14.12.2016

3450 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çiftlikler Mah.si 157 ada 1 parsel,158 ada 4-6 ve 10 nolu parseller için hazırlanmış imar planının görüşülmesi

10)

      Kapanış.
4. Etap Toplu Konut Projesi

                        


          Koyunbaba Mahallesine yapılacak TOKİ konutları için başvurular 14 Ağustos – 15 Eylül 2017        tarihleri      arasında belediyemize        yapılacaktır. Koyunbaba Mahallemize 124 adet 2+1 ve 82 adet 3+1    olmak üzere     toplam 206 Konut yapılacaktır. Hayırlı olsun.


Kurban Bayramında Nöbetçi Eczaneler

1 Eylül Cuma: Güneş Eczanesi
2 Eylül Cumartesi: Esra Eczanesi
3 Eylül Pazar: Şifa Eczanesi
4 Eylül Pazartesi: Derman Eczanezi

Kurban Bayramında Nöbetçi Fırın Listesi

1- Recep BÖREKCİ -0536 320 66 78                  :   03.09.2017    Tarihinden itibaren devamlı

   

2 – Şerif  KAYA             -0530 842 55 73            :  04 .09.2017

 

3 – Dursun YANGÖZ  - 611 48 28                        :   02.09.2017 Tarihinden itibaren devamlı

 

4– Bayram  ÇALIŞKAN- 0538 702 25 04         :   02.09.2017   Tarihinden itibaren devamlı

 

5-  Erkan ÇELİK            -611 20 27                     :  Bayram Süresince Devamlı Açık

  

6 - Ahmet   ŞANVER   - 05366328197                :   03.09.2017  Tarihinden İtibaren Devamlı  

 

7-   Ahmet GÜLÜMSER- 0546 766 00 19            :  Dilekçe Verecek(Tamirat)

    

8-   Erdal MARAZ    -  0538 254 02 25                 :    Bayram Süresince Devamlı Açık

 

09- Hüseyin EREN     611 26 35 -0544 419 39 39 :  02.09.2017 Tarihinden itibaren devamlı

 

10-Önder Ünver ÇETİN -0546 795 74 76               :   Bayram Süresince Devamlı Açık

 

11- Nurettin ÇAKIR     - 611 91 98                          :  03.09.2017 Tarihinden İtibaren      

       

            PİDECİ ESNAFLARININ RAMAZAN BAYRAMI NÖBET ÇİZELGESİ

                                               TELEFON     

1 – Yunus TOPUZ                611 62 63                    : 03.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

2 – Sinan ODABAŞI              611 97 53                     : 02.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

3-  İsmail  ŞİMŞEK              611 80 86                    :  02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

4-  Arif  HALAT                   0538 367 35 06            : 02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

5 – Osman AKSU  611 85 48-0536 794 16 44          :  03.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

 6 –Nihat KABAK 611 79 82- 05428417607             :  03.09.2017   Tarihinden İtibaren Devamlı

 

7 –Zeki KARAAĞAÇ           611 47 13                       :  02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

8 – Zeki KARAAĞAÇ          611 47 13                       :  02.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

9-  Arif  AYDIN                  61182 60                        :  Dilekçe Verecek(Düğün)

 

10 – Selami SÜMBÜL         611 03 03                        : 03.09.2017 Tarihinden İtibaren Devamlı

 

11-  İsmihan ÇETİN            611 51 57                       :  Bayram Süresince Açık

 

12- Fatih SAYAR               0535 775 56 76                 :03.09.2017  Tarihinden İtibaren Devamlı

 

 

Ekmek Fırını ve Pide Salonu esnaflarının yukarıda yazılı nöbet çizelgesine titizlikle uyulmasını rica ederim.

 

2017 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Eylül ayı toplantısı 05.09.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                2017 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

05/09/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.09.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

22.08.2017

E.114

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Hibe yoluyla satınalınan Vidanjör iş makinesi için kamu hizmetine tahsis edilmesi kararı alınması

3.

24.08.2017

E.330

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Terminal yönetmeliğinin görüşülmesi

4.

24.08.2017

E.147

GELİR ŞEFLİĞİ

Yeni OtobüsTerminalinin ücret tarifesinin belirlenmesi

  3.

02-03-04-07-08-09-10.08.2017

2017/8-9-10-11-12-13-14

İMAR KOMİSYONU

Genel Revizyon uygulama imar planına yapılan 164 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi

  4.

21.08.2017 

2849

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eyüp ARSLAN'A ait Sarpunkavak köyü118 ada 2 nolu parsele ait imar planı onayı

5.

.

.

.

Kapanış.

2017 Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

      Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ekim ayı toplantısı 03.10.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 03/10/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.10.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

    2. 18.09.2017 E.143 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Bütçe içi aktarma yapılması
   3. 18.09.2017 E.142 

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ek Bütçe yapılması
   4. 27.09.2017   E.30 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Taşıt alımı talebi

   5.  18.09.2017 2017/15

İMAR KOMİSYONU

a)Murat GEZER

b)Osmancık OSB

c)Eyüp ARSLAN'ın taleplerinin görüşülmesi

6. . . . Kapanış.
Riskli Alan Dışında Kalan Alanlara Ait İmar Planında İtiraz Sonucu Değişen Kısımlar

16.06.2017 tarihinde askıya çıkıp 17.07.2017 tarihinde askıdan indirilen ilçemiz riskli alan dışında kalan alanlara ait revizyon imar planına süresince yapılan itirazlar 06-07-08-11.09.2017 tarihinde Belediyemiz Meclisinde değerlendirilmiş 2017/67-68-70-71-72-73 sayılı meclis kararına istinaden değişen kısımlar 02.10.2017-02.11.2017 tarihleri arasında bir ay süre ile Belediyemiz ilan panosunda askıya çıkartılmıştır. Tekrardan itirazlar sadece değişen kısımlara yapılabilecektir.

Değişen Kısımlara Ait İmar Planı PDF İndir

Değişen Kısımlara Ait İmar Planı

2017 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Kasım ayı toplantısı 09.11.2017 Perşembe günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 09/11/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

09.11.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 25.10.2017 E.425 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs satın alınması
   3.  05.10.2017 E.390 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ Mezarlıklar Yönetmeliğinin görüşülmesi
   4.  03.11.2017 E.143 SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ Atıksu arıtma tesisi ve %20 lik ilave hatlar için İller Bankasında kredi talebinde bulunulması
    5. 23.10.2017 E.158 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2018 yılı Gelir Tarifesi  

b) 2018 ve izleyen iki yıla ait (2019-2020) tahmini bütçenin görüşülmesi

   6. 02.11.2017 E.197 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Yazı Mah.si Akbank karşısında bulunan Belediye ye ait 476 ada 1 ve 2 nolu parsellleri satılması
   7. . . İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Askı süresince Revizyon uygulama imar planına yapılan itirazların görüşülmesi
  8. 10.10.2017 2017/16

İMAR KOMİSYONU

Mehmet Yavuz KÜTÜK'ün emsal ve kat artırım talebi

9.  01.11.2017 E.1007

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

a) 4. Etap TOKİ alanını kapsayan 63 ada 21-26 nolu parsellerin olduğu yerle ilgili imar planı tadilat teklifinin görüşülmesi

b) Cumhuriyet Mah. 1025 ada 63-64-65-66-68 parsellerin olduğu yere ait plan değişikliği

c) Karayolları 7. Bölge Müd.nün Osmancık-Çorum yolu ile ilgili plan değişikliği

10. . . . Kapanış.
Myanmar Yardım Kampanyası Banka Hesap Numaraları

AFAD, Türk Kızılayı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından Arakanlı Müslümanlar için düzenlenen yardım kampanyasına aşağıdaki hesaplardan destek olabilirsiniz.

T.C. ZİRAAT BANKASI KAMU GİRİŞİMCİ ŞUBESİ

TL- Hesap IBAN No:                   TR140001002533555555555084

ABD Doları Hesap IBAN No:     TR840001002533555555555085

EURO Hesap IBAN No:               TR570001002533555555555086

Banka Swift Kod No:                   TCZBTR2A

T. VAKIFLAR BANKASI A.O. TUNALI HİLMİ ŞUBESİ

TL- Hesap IBAN No:                   TR310001500158007300087076

ABD Doları Hesap IBAN No:      TR730001500158048013567393

EURO Hesap IBAN No:               TR510001500158048013567401

Banka Swift Kod No:                   TVBATR2AXXX

T. HALK BANKASI A.Ş. BAKANLIKLAR ŞUBESİ        

TL- Hesap IBAN No:                  TR620001200940800005000017

ABD Doları Hesap IBAN No:    TR310001200940800058000114

EURO Hesap IBAN No:              TR040001200940800058000115

Banka Swift Kod No:                  TRHBTR2A

2018 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ocak ayı toplantısı 02.01.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2018 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/01/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.01.2018

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

  2.  26.12.2017 E.241

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Destek Hiz.Müd.ne yapılan atama hk. Meclise bilgi verilmesi

3.

25.12.2017

E.238

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  4.

25.12.2017

E.239

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  5.

26.12.2017

E.103

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

6.

25.12.2017

E.200

MALİ HİZMETLER   MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

7.

27.12.2017

 E.247

GELİR ŞEFLİĞİ

Osmancık OSB.nin su bedeli ile ilgili talebin görüşülmesi

  8.  28.12.2017 E.1326

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı kullanma İzin harçlarının belirlenmesi

9.

  27.12.2017

E.1325

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;

a)

12.12.2017

 2017/

 18-1

İMAR KOMİSYONU 

Imar Planında yapılacak olan emsal artışları ile ilgili kazanılan inşaat alanı için harç alınması

    b)

12.12.2017

2017/

 18-2

İMAR KOMİSYONU 

Cumhuriyet Mah. 1142 ada ada 87, 91, 150. 151. 152, 153, 154 ve 155 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış uygulama imar planı değişikliği talebi

    c)

12.12.2017

2017/

 18-3

İMAR KOMİSYONU 

Erk.Filo Oto. ya ait Baldıran köyü 81 ve 104 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış plan değişikliği

    d)

20.12.2017

 4314

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hanım KALE-Abdullah KALE- ve Abdurrahman KALE'YE ait Cumhuriyet Mahallesi 916 ada 159, 166, 167, 168 ve 169 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

   e)  26.12.2017 4402

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Abdurrahman CİVCİV ve Neriman OTUZBİR imzalı Cumhuriyet Mahallesi 127 ada 10, 296, 297, 298, 301, 302 ve 303 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

10.

 . .

.

Kapanış.

TKDK IPARD Üçüncü Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2014-2020 IPARD üçüncü başvuru ilanı

Duyuruyu okumak için tıklayın.

2018 Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Şubat ayı toplantısı 06.02.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2018 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/02/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.02.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 08.01.2018 2018/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık OSB içme su tarifesinin görüşülmesi
   3. 08.01.2018 2018/2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Yapı kullanma izin belgesi harcının görüşülmesi
   4. 09.01.2018 2018/1

İMAR KOMİSYONU

Abdullah KALE ve müştereklerinin 916 ada 168 parselin olduğu alandakiimar değişikliği talebi
   5. 09.01.2018 2018/1

İMAR KOMİSYONU

Hatice Civciv ve Neriman Otuzbir'in 127 adanın olduğu alandaki imar değişikliği talebi 
   6.  18.01.2018 E.111 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 927 ada 1 nolu parselin Cami yapılması amacıyla devir talebinin görüşülmesi
   7.  01.02.2018 E.181 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

   a.) 29.12.2017 24.01.2018 2017/4461 0480                    " Esentepe Mah.si 71 ada içerisinde yapılan revziyon imar planı değişikliğine 2.askı süresinde yapılan itiraz ve talepler
b.) . .                  " Karayolları 7. Bölge Müdürlüğünce önerilen Çorum yolu kavşağındaki imar planı değişikliğine yapılan itirazlar
c.) 16.01.2018 0354                  " Cumhuriyet Mah.si 925 ada 3 parselin olduğu alan için yapılan imar planı değişikliği talebi
d.) 26.01.2018 0498                  " Yola terkten önceki emsal hesabı ile ilgili talebin görüşülmesi
e.) 29.01.2018 0510                  " Cumhuriyet Mah.si 1142 ada 150-151-152-155-87 parsellerin olduğu alana ait imar değişikliği
g.) 30.01.2018 0532                   " Cumhuriyet Mah.si 113 ada 52-75-76-77 nolu parsellerin olduğu alana ait imar değişikliği
f.) 31.01.2018 0554                   " Emsal artış harcına konu talebin görüşülmesi
8. . . . Kapanış.
BELEDİYE TAŞERON İŞÇİLERİ KADRO BAŞVURU SONUÇLARI

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 375 SAYILI KHK'NIN  GEÇİCİ 23 VE 24.MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN  BELEDİYE ŞİRKETİ KADROLARINA GEÇİŞİ BAŞVURU SONUÇLARI

           24 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmalarına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile belirlenen kriterler dahilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda başvuruları kabul ve red edilen kişi listeleri aşağıda PDF linkinde listelenmiştir. 26.02.2018

2018 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Mart ayı toplantısı 06.03.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/03/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.02.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 13.02.2018 2018/3-1 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Kamu kurumlarına uygulanacak su tarifesinin görüşülmesi
   3. 13.02.2018 2018/3-2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin içme suyu tarifesinin görüşülmesi
   4. 13.02.2018 2018/2-1

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 925 ada 2 nolu parselin olduğu alan için hazırlanan imar planı değişikliği talebi
   5. 13.02.2018 2018/2-2

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 1142 ada 150-151-152-155-87 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanan imar değişikliği
   6.  13.02.2018 2018/2-3 İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah. 113 ada 52-53-75-76-77 nolu parsellerin

olduğu alanı kapsayan uygulama imar planı değişikliği

   7.  28.02.2018 E.270 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

    a)  23.02.2018 873                    " Güney Mah.si 329 ada nın olduğu yere air imar değişikliği talebi
 b)

19.02.2018

778                  " Ulucamii Mah.si 485 ada 1 nolu parselin Belediyece satın alınması talebi
8. . . . Kapanış.
TAŞERON PERSONELİN SINAV İLAN DUYURUSU

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 375 SAYILI KHK'NIN  GEÇİCİ 23 VE 24.MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BELEDİYE ŞİRKETİ KADROLARINA GEÇİŞİ SINAVA HAK KAZANANLARA AİT KESİN LİSTESİ

             24 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmalarına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile belirlenen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda ilan edilen listeye itiraz üzerine nihai olarak sınava girmeye hak kazananlara ait kesin listesi ile sınav yeri ve tarihi aşağıda gösterilmiştir.

SINAV YERİ

BELEDİYE HİZMET BİNASI

SINAV TARİHİ ve SAATİ

21.03.2018            Saat: 09.00

SIRA NO

T.C.  ADI VE SOYADI SINAV YÖNTEMİ
1 186…..350 SALİM ACAR Yalnızca Sözlü
2 205…..884 OSMAN SİVRİTEPE Yalnızca Sözlü
3 382…..698 SALİM KAYABAŞI Yalnızca Sözlü
4 236…..338 MUSTAFA KILIÇ Yalnızca Sözlü
5 141…..398 ÖMER ÇAĞRI UYSAL Yalnızca Sözlü
6 313…..298 ABDULLAH BURAK HAYKIR Yalnızca Sözlü
7 373…..808 LÜTFİ GÖL Yalnızca Sözlü
8 303…..152 MERAL KAMSIZ Yalnızca Sözlü
9 247…..764 İBRAHİM AGAH BOSTANCIER Yalnızca Sözlü
10 370…..510 EMRE DERİNDERE Yalnızca Sözlü
11 240…..194 SÜMEYRA AYBİR Yalnızca Sözlü
12 113…..648 SÜHEYLA ZEYTİNLİ Yalnızca Sözlü
13 403…..248 EMEL ARSLAN Yalnızca Sözlü
14 357…..634 CANER CEVAHİR Yalnızca Sözlü
15 199…..374 MEHMET BÜĞRÜ Yalnızca Sözlü
16 361…..774 MURAT ŞAŞKIN Yalnızca Sözlü
17 127…..564 KENAN EŞME Yalnızca Sözlü
18 319…..978 SEFA SELÇUK TÜFEKER Yalnızca Sözlü
19 382…..660 MEHMET ÜNVER Yalnızca Sözlü
20 309…..462 MEHMET AKGÜMÜŞ Yalnızca Sözlü
21 119…..814 ÖZKAN ÇAKIRER  Yalnızca Sözlü
22 136…..270 ADEM DOLUEL Yalnızca Sözlü
23 366…..258 SEYİTHAN KAYAR Yalnızca Sözlü
24 195…..132 KAMİL KARAKAYA Yalnızca Sözlü
25 125…..788 CEMİL ÖKSÜZ Yalnızca Sözlü
26 147…..756 RESUL DEMİRCİ Yalnızca Sözlü
27 227…..254 ABDULLAH GÖMEÇ Yalnızca Sözlü
28 156…..182 HALİL ŞANAL Yalnızca Sözlü
29 146…..758 MEHMET YOLCU Yalnızca Sözlü
30 249…..134 FİKRİ GENİŞ Yalnızca Sözlü
31 261…..700 MURAT COŞTU Yalnızca Sözlü
32 289…..442 MUSTAFA DİKİCİ Yalnızca Sözlü
33 153…..546 NİHAT KORKMAZ Yalnızca Sözlü
34 224…..290 SEDAT ŞAHİN Yalnızca Sözlü
35 315…..906 SAKİN MIZIKÇI Yalnızca Sözlü
36 137…..792 CEMİL DEMİRKAN Yalnızca Sözlü
37 329…..370 AHMET GÜLÜMSER Yalnızca Sözlü
38 396…..656 İLHAN KILIÇ Yalnızca Sözlü
39 227…..654 NAMIK KEMAL UÇAKER Yalnızca Sözlü
40 269…..502 VAHDETTİN YAZGAN Yalnızca Sözlü
41 290…..896 MEHMET SEVER Yalnızca Sözlü
42 265…..944 OSMAN NAMALIR Yalnızca Sözlü
43 375…..346 AYHAN KESENEK Yalnızca Sözlü
44 336…..104 HASAN KAYA Yalnızca Sözlü
45 305…..630 RAMAZAN ŞAHİN Yalnızca Sözlü
46 363…..392 İBRAHİM KALKAN Yalnızca Sözlü
47 207…..420 HALİT ÇELİK Yalnızca Sözlü
48 245…..248 MUSTAFA KAYA Yalnızca Sözlü
49 115…..010 SEDAT ÇALIŞKAN Yalnızca Sözlü
50 352…..084 GÜNGÖR AĞAÇBACAK Yalnızca Sözlü
51 244…..140 DURSUN KÜÇÜKGÖZ Yalnızca Sözlü
52 196…..000 EMRULLAH YILDIRIM Yalnızca Sözlü
53 356…..474 KENAN YAĞLI Yalnızca Sözlü
54 278…..292 ADEM ŞİMŞEK Yalnızca Sözlü
55 239…..902 İBRAHİM KENDİR Yalnızca Sözlü
56 185…..648 MUSTAFA FERSİZ Yalnızca Sözlü
57 317…..396 YÜKSEL ODABAŞI Yalnızca Sözlü
58 178…..972 SEDAT DÖLCÜ Yalnızca Sözlü
59 141…..858 HARUN ŞENER Yalnızca Sözlü
60 271…..802 ERDAL BAŞAR Yalnızca Sözlü
61 330…..440 SELİM MADAK Yalnızca Sözlü
62 244…..990 ZEKAİ TUFAN Yalnızca Sözlü
63 387…..328 KERİM KABAKDERE Yalnızca Sözlü
64 165…..064 İSMAİL DÖLCÜ Yalnızca Sözlü

 

SINAV YERİ

BELEDİYE HİZMET BİNASI

SINAV TARİHİ ve SAATİ

23.03.2018            Saat: 09.00

SIRA NO

T.C.  ADI VE SOYADI SINAV YÖNTEMİ
1 235…..954 ORHAN KILIÇ Yalnızca Sözlü
2 284…..918 MUSTAFA ÇAKIR Yalnızca Sözlü
3 149…..162 SELMAN AHUKUŞ Yalnızca Sözlü
4 308…..818 HALİT KARA Yalnızca Sözlü
5 391…..418 İLHAMİ BODUR Yalnızca Sözlü
6 142…..130 ERCAN YAZGAN Yalnızca Sözlü
7 202…..146 YAŞAR YANCİZAR Yalnızca Sözlü
8 300…..346 ŞÜKRÜ ÖZDEMİR Yalnızca Sözlü
9 182…..018 EROL ERDOĞMUŞ Yalnızca Sözlü
10 264…..970 OSMAN ŞİMŞEK Yalnızca Sözlü
11 252…..266 MUSTAFA ÇAPAR Yalnızca Sözlü
12 236…..358 SERVET KILIÇ Yalnızca Sözlü
13 386…..216 YUNUS DİKİCİ Yalnızca Sözlü
14 206…..500 ALİ GÖKGÖZ Yalnızca Sözlü
15 404…..884 MUSTAFA AKSOY Yalnızca Sözlü
16 235…..250 HAKAN BERBER Yalnızca Sözlü
17 121…..042 AHMET AKER Yalnızca Sözlü
18 327…..750 MUSTAFA SALİH GÖZÜBÜYÜK Yalnızca Sözlü
19 298…..158 MİKTAT KÜÇÜK Yalnızca Sözlü
20 137…..172 ADEM AK Yalnızca Sözlü
21 216…..032 ŞABAN GÜLEÇ Yalnızca Sözlü
22 155…..496 ABDULLAH ÇEVİK Yalnızca Sözlü
23 292…..626 AHMET HAYLAR Yalnızca Sözlü
24 329…..846 ABDULLAH KALE Yalnızca Sözlü
25 202…..656 KÖKSAL YANCİZAR Yalnızca Sözlü
26 352…..732 RECEP AĞAÇBACAK Yalnızca Sözlü
27 251…..142 HÜSEYİN ÇAPAR Yalnızca Sözlü
28 228…..884 YAVUZ GÖKÇE Yalnızca Sözlü
29 154…..246 MEHMET ÇAKALLI Yalnızca Sözlü
30 117…..768 ALAATTİN AKBAŞ Yalnızca Sözlü
31 200…..846 CELAL ELİAĞIR Yalnızca Sözlü
32 199…..736 ABDURRAHMAN ELİAĞIR Yalnızca Sözlü
33 296…..630 ARİF DURU Yalnızca Sözlü
34 104…..516 MEHMET SAYAR Yalnızca Sözlü
35 394…..892 ŞABAN ÇIPLAK Yalnızca Sözlü
36 130…..618 İBRAHİM TEKE Yalnızca Sözlü
37 128…..328 YAKUP TEKE Yalnızca Sözlü
38 401…..502 MEHMET TATAR Yalnızca Sözlü
39 128…..728 YASİN KAYA Yalnızca Sözlü
40 133…..748 DAVUT AKKAYA Yalnızca Sözlü
41 414…..252 HASAN HÜSEYİN ÇİFTÇİ Yalnızca Sözlü
42 193…..876 İBRAHİM AKÇA Yalnızca Sözlü
43 100…..306 İSA BECER Yalnızca Sözlü
44 265…..214 ABDULAZİZ DELİBAŞ Yalnızca Sözlü
45 242…..810 YAŞAR BARIŞMAZ Yalnızca Sözlü
46 238…..304 NURETTİN SÖNMEZSOY Yalnızca Sözlü
47 165…..272 KENAN DÖLCÜ Yalnızca Sözlü
48 246…..292 NİYAZİ FIRAT Yalnızca Sözlü
49 210…..168 HÜSEYİN ARSLAN Yalnızca Sözlü
50 154…..820 AHMET ÇAKALLI Yalnızca Sözlü
51 140…..158 ERDAL SÖNMEZ Yalnızca Sözlü
52 129…..800 MAHMUT DAĞ Yalnızca Sözlü
BELEDİYEMİZ TAŞERON PERSONELİN SINAV SONUÇ LİSTESİ

696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 127. Maddesi ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 24.Madde kapsamında, Belediyemiz personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan personellerin Belediye şirkelerine işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 21.03.2018 Çarşamba günü ve 23.03.2018 Cuma günü yapılan sözlü sınav sonuçları yazımız ekinde yayınlanmıştır.

Güvenlik arşiv araştırma sonuçları halen değerlendirilmekte olup, sınavda başarılı olan işçilerin Belediye şirketine geçişi Güvenlik Arşivi araştırma sonucunda kesinlik kazanacaktır.

Sınav kuruluna itirazlar 26.03.2018-30.03.2018 tarihleri arasınnda Belediyemize yazılı olarak yapılacaktır.İlanen Duyrulur.26.03.2018

Bu ilan tebliğ yerine geçer. Sınava girenlere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI SINAV KOMİSYONU

SIRA NO T.C.  ADI VE SOYADI BAŞARILI/ BAŞARISIZ
1 186…..350 SALİM ACAR BAŞARILI
2 205…..884 OSMAN SİVRİTEPE BAŞARILI
3 382…..698 SALİM KAYABAŞI BAŞARILI
4 236…..338 MUSTAFA KILIÇ BAŞARILI
5 141…..398 ÖMER ÇAĞRI UYSAL BAŞARILI
6 313…..298 ABDULLAH BURAK HAYKIR BAŞARILI
7 373…..808 LÜTFİ GÖL BAŞARILI
8 303…..152 MERAL KAMSIZ BAŞARILI
9 247…..764 İBRAHİM AGAH BOSTANCIER BAŞARILI
10 370…..510 EMRE DERİNDERE BAŞARILI
11 240…..194 SÜMEYRA AYBİR BAŞARILI
12 113…..648 SÜHEYLA ZEYTİNLİ BAŞARILI
13 403…..248 EMEL ARSLAN BAŞARILI
14 357…..634 CANER CEVAHİR BAŞARILI
15 199…..374 MEHMET BÜĞRÜ BAŞARILI
16 361…..774 MURAT ŞAŞKIN BAŞARILI
17 127…..564 KENAN EŞME BAŞARILI
18 319…..978 SEFA SELÇUK TÜFEKER BAŞARILI
19 382…..660 MEHMET ÜNVER BAŞARILI
20 309…..462 MEHMET AKGÜMÜŞ BAŞARILI
21 119…..814 ÖZKAN ÇAKIRER  BAŞARILI
22 136…..270 ADEM DOLUEL BAŞARILI
23 366…..258 SEYİTHAN KAYAR BAŞARILI
24 195…..132 KAMİL KARAKAYA BAŞARILI
25 125…..788 CEMİL ÖKSÜZ BAŞARILI
26 147…..756 RESUL DEMİRCİ BAŞARILI
27 227…..254 ABDULLAH GÖMEÇ BAŞARILI
28 156…..182 HALİL ŞANAL BAŞARILI
29 146…..758 MEHMET YOLCU BAŞARILI
30 249…..134 FİKRİ GENİŞ BAŞARILI
31 261…..700 MURAT COŞTU BAŞARILI
32 289…..442 MUSTAFA DİKİCİ BAŞARILI
33 153…..546 NİHAT KORKMAZ BAŞARILI
34 224…..290 SEDAT ŞAHİN BAŞARILI
35 315…..906 SAKİN MIZIKÇI BAŞARILI
36 137…..792 CEMİL DEMİRKAN BAŞARILI
37 329…..370 AHMET GÜLÜMSER BAŞARILI
38 396…..656 İLHAN KILIÇ BAŞARILI
39 227…..654 NAMIK KEMAL UÇAKER BAŞARILI
40 269…..502 VAHDETTİN YAZGAN BAŞARILI
41 290…..896 MEHMET SEVER BAŞARILI
42 265…..944 OSMAN NAMALIR BAŞARILI
43 375…..346 AYHAN KESENEK BAŞARILI
44 336…..104 HASAN KAYA BAŞARILI
45 305…..630 RAMAZAN ŞAHİN BAŞARILI
46 363…..392 İBRAHİM KALKAN BAŞARILI
47 207…..420 HALİT ÇELİK BAŞARILI
48 245…..248 MUSTAFA KAYA BAŞARILI
49 115…..010 SEDAT ÇALIŞKAN BAŞARILI
50 352…..084 GÜNGÖR AĞAÇBACAK BAŞARILI
51 244…..140 DURSUN KÜÇÜKGÖZ BAŞARILI
52 196…..000 EMRULLAH YILDIRIM BAŞARILI
53 356…..474 KENAN YAĞLI BAŞARILI
54 278…..292 ADEM ŞİMŞEK BAŞARILI
55 239…..902 İBRAHİM KENDİR BAŞARILI
56 185…..648 MUSTAFA FERSİZ BAŞARILI
57 317…..396 YÜKSEL ODABAŞI BAŞARILI
58 178…..972 SEDAT DÖLCÜ BAŞARILI
59 141…..858 HARUN ŞENER BAŞARILI
60 271…..802 ERDAL BAŞAR BAŞARILI
61 330…..440 SELİM MADAK BAŞARILI
62 244…..990 ZEKAİ TUFAN BAŞARILI
63 387…..328 KERİM KABAKDERE BAŞARILI
64 165…..064 İSMAİL DÖLCÜ BAŞARILI
65 235…..954 ORHAN KILIÇ BAŞARILI
66 284…..918 MUSTAFA ÇAKIR BAŞARILI
67 149…..162 SELMAN AHUKUŞ BAŞARILI
68 308…..818 HALİT KARA BAŞARILI
69 391…..418 İLHAMİ BODUR BAŞARILI
70 142…..130 ERCAN YAZGAN BAŞARILI
71 202…..146 YAŞAR YANCİZAR BAŞARILI
72 300…..346 ŞÜKRÜ ÖZDEMİR BAŞARILI
73 182…..018 EROL ERDOĞMUŞ BAŞARILI
74 264…..970 OSMAN ŞİMŞEK BAŞARILI
75 252…..266 MUSTAFA ÇAPAR BAŞARILI
76 236…..358 SERVET KILIÇ BAŞARILI
77 386…..216 YUNUS DİKİCİ BAŞARILI
78 206…..500 ALİ GÖKGÖZ BAŞARILI
79 404…..884 MUSTAFA AKSOY BAŞARILI
80 235…..250 HAKAN BERBER BAŞARILI
81 121…..042 AHMET AKER BAŞARILI
82 327…..750 MUSTAFA SALİH GÖZÜBÜYÜK BAŞARILI
83 298…..158 MİKTAT KÜÇÜK BAŞARILI
84 137…..172 ADEM AK BAŞARILI
85 216…..032 ŞABAN GÜLEÇ BAŞARILI
86 155…..496 ABDULLAH ÇEVİK BAŞARILI
87 292…..626 AHMET HAYLAR BAŞARILI
88 329…..846 ABDULLAH KALE BAŞARILI
89 202…..656 KÖKSAL YANCİZAR BAŞARILI
90 352…..732 RECEP AĞAÇBACAK BAŞARILI
91 251…..142 HÜSEYİN ÇAPAR BAŞARILI
92 228…..884 YAVUZ GÖKÇE BAŞARILI
93 154…..246 MEHMET ÇAKALLI BAŞARILI
94 117…..768 ALAATTİN AKBAŞ BAŞARILI
95 200…..846 CELAL ELİAĞIR BAŞARILI
96 199…..736 ABDURRAHMAN ELİAĞIR BAŞARILI
97 296…..630 ARİF DURU BAŞARILI
98 104…..516 MEHMET SAYAR BAŞARILI
99 394…..892 ŞABAN ÇIPLAK BAŞARILI
100 130…..618 İBRAHİM TEKE BAŞARILI
101 128…..328 YAKUP TEKE BAŞARILI
102 401…..502 MEHMET TATAR BAŞARILI
103 128…..728 YASİN KAYA BAŞARILI
104 133…..748 DAVUT AKKAYA BAŞARILI
105 414…..252 HASAN HÜSEYİN ÇİFTÇİ BAŞARILI
106 193…..876 İBRAHİM AKÇA BAŞARILI
107 100…..306 İSA BECER BAŞARILI
108 265…..214 ABDULAZİZ DELİBAŞ BAŞARILI
109 242…..810 YAŞAR BARIŞMAZ BAŞARILI
110 238…..304 NURETTİN SÖNMEZSOY BAŞARILI
111 165…..272 KENAN DÖLCÜ BAŞARILI
112 246…..292 NİYAZİ FIRAT BAŞARILI
113 210…..168 HÜSEYİN ARSLAN BAŞARILI
114 154…..820 AHMET ÇAKALLI BAŞARILI
115 140…..158 ERDAL SÖNMEZ BAŞARILI
116 129…..800 MAHMUT DAĞ BAŞARILI
2018 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Nisan ayı toplantısı 03.04.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
03/04/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

03.04.25018

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

 22.03.2018

E.58

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Encümen üyesi seçimi yapılması

 3.

22.03.2018

E.58

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

 4.

23.03.2018

2018/1

DENETİM KOMİSYONU

2017 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması

 5.

28.03.2018

.

BAŞKANLIK

2017 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

 6.

14.03.2018

E.42

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ön Mali Kontrol Birimi Kurulması

 7.

22.03.2018

E.24

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizce Orta Karadeniz Ajansına sunulacak proje için yetki verilmesinin görüşülmesi

 8.

28.03.2018

2018/1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Osmancık Belediye Spor kulübüne yer tahsisi ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili önergenin görüşülmesi   

 9.

28.03.2018

2018/1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Muhsin YAZICIOĞLU isminin verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi

 10.

13.03.2018

2018/3-1

İMAR KOMİSYONU

Güney Mah.si 329 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellerin  olduğu alan için teklif edilen imar tadilatının görüşülmesi

 11.

13.03.2018

2018/3-2

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 882 ve 883 adanın olduğı kısımlar için talep edilen imar planı değişikliğinin görüşülmesi.    

 

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

SAYI

GELDİĞİ YER

TOPLANTI TARİHİ:
03/04/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

.

.

KONUSU

 12.

23.03.2018

1211

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Emsal artış harcına itirazın görüşülmesi

 13.

26.03.2018

1218

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Kaymakamlığının 22/03/2018 tarih E.744 sayılı yazıları ekindeki Şehit İsminin Kent Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

 14.

28.03.2018

1278

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Binbaşı Mithat DUNCA'nın isminin Şenyurt Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

 15.

.

.

.

Kapanış

2018 Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Mayıs ayı toplantısı 08.05.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2018 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 08/05/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

08.05.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

06.04.2018

2018/85

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Mali yılı gelir gider kesin bütçenin görüşülmesi

3.

06.04.2018

2018/86

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

4.

a)

04.05.2018

2018/2

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Osmancık Kaymakamlığının 22/03/2018 tarih E.744 sayılı yazıları ekindeki Şehit İsminin Kent Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

b).

  04.05.2018

2018/2

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Şehit Binbaşı Mithat DUNCA'nın isminin Şenyurt Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

  5.

  a)

02.05.2018

10.04.2018

E.516

1466

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şeh.Jan.Çvş.Kamil TAK isminin Kaymakamlık Lojmanı Önündeki parka verilmesi talebi

b)

24.04.2018

1633

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çİftlikler Mah.si 699 ada 1 nolu parsele ait imar planının görüşülmesi

c)

26.04.2018

1651

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 886 ada 1-2-3 nolu parsellerin olduğu yerle ilgili imar planı değişikliği talebi

d)

30.04.2018

1680

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 292 ada 5 nolu parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi

6.

02.05.2017

E.517

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Beş yıllık imar proğramının görüşülmesi

7.

04.05.2018

E.526

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eymir Mah.si 1237 ve 1241 adalar ve çevresi için hazırlanmış imar planı tadilatı

8.

.

.

.

Kapanış

OSMANCIK 2. ETAP 198 ADET KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, İdaremiz ile Belediyeniz işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle, Çorum Osmancık 2. Etap  Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir.

Adı geçen proje kapsamında yer alan 198 konutun yapım çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabul tutağı onaylanmış ve konutlar anahtar teslim aşamasına gelmiştir.

Söz konusu konutların anahtar teslim işlemleri 25 Mayıs - 08 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları, ekte yer alan program çerçevesinde, ilk olarak, satışa aracılık eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çorum/Osmancık Şubesine konutlarına ilişkin KDV tutarını yatıracaklardır. 3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.

İlk taksit ödemesi konut Teslim tarihini takip eden Temmuz 2018 tarihi itibariyle yapılacaktır. Konut alıcılarının teslim programın da belirtilen tarih aralığında konutlarını teslim almaması durumunda, ilk taksit ödemesi yine Temmuz  2018 tarihinde başlatılacaktır. Ayrıca ilk dönemsel artış Ocak 2019 tarihi  itibariyle başlatılacaktır.

Alıcılar, bir sonraki gün, konutlarını teslim almak üzere, müşavir firma "Koltek Müşavirlik A.Ş."nin Osmancık 2. Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde hazır bulunacaklardır. Alıcıların, konut tesliminde getirmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

  • Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin alıcıda bulunan nüshası
  • Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
  • KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura

İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir


T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM OSMANCIK 2. ETAP 198 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI
25 Mayıs - 08 HAZİRAN 2018

İLGİLİ BANKAYA
KDV YATIRMA VE              KONUT TESLİM TARİHİ

KONUT BLOK
NUMARASI

BLOKTAKİ KONUT
SAYISI

ANAHTAR TESLİM ALACAK
KONUT ALICISI SAYISI

25.05.2018

B1-1, B1-2

39

39

28.05.2018

B1-3, B1-4

40

40

29.05.2018

B1-5, B1-6

39

39

30.05.2018

B1-7, B1-8

40

40

31.05.2018

B1-9, C2-1

40

40

01 Haziran- 08 Haziran 2017

Zamanında Gelemeyenler

TOPLAM

198

198

 

2018 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Temmuz ayı toplantısı 03.07.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 03/07/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.07.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2. 

20.06.2018

E.579

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Personel giderleriyle ilgili bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

   3.

 28.06.2018

E.26

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp nakli için TIR ve Dorse satın alınması talebi

4.

  27.06.2018

2018/3

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Şeh.Jan.Çvş.Kamil TAK isminin Kaymakamlık Lojmanı Önündeki parka verilmesi talebi

  5.a)

15.05.2018

2018/4

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 886 ada 1-2-3 nolu parsellerin olduğu yerle ilgili imar planı değişikliği talebi

    b)

       "

    "

                "

Gemici Mah.si 292 ada 5 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği talebi

    c)

      "

    "

                 "

Eymir Mah.si İmrentaş mevkiindeki 1237 ve 1241 adalar ve çevresi için Belediyemizce hazırlanmış imar planı tadilatı

    d)

     "

     "

                "

2018-2023 yıllarını kapsayan Beş yıllık imar proğramı taslağının görüşülmesi

  6.

   a)

28.06.2018

12.06.2018

E.656

2225

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 882 ada için hazırlanmış imar değişikliği

b)

20.06.2018

2299

                  "

Koyunbaba Mah.si 63 ada 20 nolu parselin olduğu alanda yapılacak imar tadilatı için uygunluk görüş talebi

c)

26.06.2018

2363

                 "

Mücavir alan sınırları içerisindeki Kızıltepe Köyü 122 ada 1 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği talebi

   d)

28.06.2018

2381

                "

Yaşar Okuyan Caddesinin isminin değiştirilmesi talebi

  7.

.

.

.

Kapanış.

2018 Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ağustos ayı toplantısı 07.08.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI AĞSUTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 07/08/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

07.08.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2. 01.08.2018 190

OSMANCIK OSB MÜDÜRLÜĞÜ

Müteşebbis heyeti oluşturulması

3.

  23.07.2018

2018/4

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Yaşar Okuyan Caddesinin isminin değiştirilmesi talebi

  4.a)

09.07.2018

2018/5

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 882 ada 12-13-37-42-164-165 ve 166 nolu parseller için hazırlanmış imar  değişikliği

    b)

       "

    "

                "

Mücavir alan sınırları içerisindeki Kızıltepe Köyü 122 ada 1 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği taleb

5.a) 31.07.2018 E.768

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemci mah.1073 ada 242,243 ve 244 parseller için hazırlanmış İmar Planı değişikliği
   6. . . .

Kapanış.

2017 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Eylül ayı toplantısı 04.09.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/09/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

04.09.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2. 15.08.2018 E.603

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

  3.

10.08.2018

2018/6

İMAR KOMİSYONU

Gemici mah.1073 ada 242-243 ve 244 parseller için hazırlanmış İmar Planı değişikliği talebi

4. 27.08.2018 E.858

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Mesadet TAŞDEMİR V. Av.Vecdet TUNCAY'ın Cumhuriyet Mah.si 135 ada nolu parselin tapusunun devir talebi
  5. 29.08.2018 E.864

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliğinin onaylanması ve Kıymet Takdir Komisyonunun güncellenmesi

   

  6.

. . .

Kapanış.

ESENTEPE MAHALLESİ ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) G33-33-B-02-A-4-B paftada 67 ada 3-4-7-8-61-164-165-166-183-184-185-186-187-188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-246-247-248-249-250-251-252-253-258-260 nolu parseller, 69 ada 2 nolu parsel, 70 ada 1 nolu parsel, 89 ada 5 nolu parsel, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller, 1173 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 1174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin bulunduğu alanda 26.09.2018 tarih ve 2018/168 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararıyla 3194 sayılı kanunu göre Arazi ve arsa düzenleme işlemi yapılmış olup; 27/09/2018 ile 28/10/2018 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna askıya çıkartılmıştır.

KADASTRO DURUMU

PARSELASYON

2018 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Kasım ayı toplantısı 06.11.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/11/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.11.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

19.10.2018

E.98

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu kuyusu için taşınmaz satın alınmasının görüşülmesi

3.

23.10.2018

E.637

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2019 yılı Gelir Tarifesi  
b) 2019 ve izleyen iki yıla ait (2020-2021) tahmini bütçenin görüşülmesi
 


   4.
 

31.10.2018

E.1098

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliğininde değişiklik yapılmasının görüşülmesi

5.a)

 12.10.2018

2018/8

İMAR KOMİSYONU

Yeşilçatma Mahallesi 609 ada 4 parselin olduğu bölgeye ilişkin İmar Planı Değişikliği

     b)

       "

      "

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mahallesi 63 ada 20 parselin olduğu bölgeye ilişkin İmar Planı Değişikliği

     c)

       "

        "

İMAR KOMİSYONU

Çayırköyü 354 nolu parsele yapılacak cami için hazırlanan imar planının onaylanması

     d)

       "

         "

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mahallesi 137 ada 4 parsel için hazırlanan İmar Planı değişikliği

  6.a)

31.10.2018

E.1099

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

.

   b)

        "

    "

                    "

.

                                                                                                       

   c)

        "

      "

                    "

Koyunbaba Mah.si 811 ada 4-5-6 parseller ve 812 ada 4 parselin olduğu bölgeye ait imar planı değişikliği

   d)

         "

      "

                     "                       

Gemici Mah. 416 ada 64 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı

7)

 

.

.

Kapanış

Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) Arsa ve Arazi Düzenlemesi

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) G33-B-02-A-4-B paftada 67 ada 3-4-7-8-61-164-165-166-183-184-185-186-187-188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-246-247-248-249-250-251-252-253-258-260 nolu parseller, 70 ada 1 nolu parsel, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller, 1173 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 1174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin olduğu alana ilişkin imar uygulaması  3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  23.11.2018 tarih ve 2018/192 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 26/11/2018 ile 26/12/2018 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.

 2018 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Aralık ayı toplantısı 04.12.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/12/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

04.12.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.a)

 13.11.2018

 2018/9

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 811 ada 4-5-6 parseller ve 812 ada 4 parselin olduğu bölgeye ait imar planı değişikliği

   b)

 13.11.2018

 2018/9

İMAR KOMİSYONU

Gemici Mah. 416 ada 64 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı


   3.a)
 

30.11.2018

08.11.2018

E.1224

  3865

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

02.10.2018 tarih 2018/65 nolu meclis kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine itiraz

      b)  13.11.2018   3909

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mah.si 285 ada 8 ve 9 nolu parsellere ait plan tadilatı
    c)  14.11.2018    3918

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ye ait Koyunbaba Mah.si 71 ada 25 nolu parselin yapı kayıt belgesi kapsamında satın alınması hk.
    4.  30.11.2018 E.1223

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 63 ada 122 parselin olduğu alanda imar pl.tadilatı yapılması
   5. . . . Kapanış.
2019 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Ocak ayı toplantısı 08.01.2019 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2019 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 08/01/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

08.01.2019

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

20.12.2018

229

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  3.

20.12.2018

230

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  4.

25.12.2018

E.80

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

5.

20.12.2018

E.682

MALİ HİZMETLER   MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

 6-a)

11.12.2018

 2018/

 10-1

İMAR KOMİSYONU 

Güney Mah.si 285 ada 8 ve 9 nolu parsellere ait plan tadilatı

    b)

11.12.2018

2018/

 10-2

İMAR KOMİSYONU 

Belediye ye ait Koyunbaba Mah.si 71 ada 25 nolu parselin yapı kayıt belgesi kapsamında satın alınmasının görüşülmesi

  7.

20.12.2018

 4341

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 105 ada 12 nolu parselin olduğu bölge için hazırlanmış imar plan değişikliği

8.

 . .

.

Kapanış.

TOKİ ARSA SATIŞI DUYURUSU

TOKİ tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da Türkiye geneli arsa müzayedesi gerçekleştirecektir.

 

Bu kapsamda Çorum Osmancık Koyunbaba’da;

  • 63 ada 201 parselde bulunan 154 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 202 parselde bulunan 334 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 203 parselde bulunan 360 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 204 parselde bulunan 366 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 205 parselde bulunan 271 m2 büyüklüğündeki konut alanı nitelikli arsa da satışa sunulmaktadır.

 

Müzayedeye TOKİ Ankara ve İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve  internet üzerinden online katılım sağlanabilecektir.

İnternet üzerinden katılım için teminat tutarı ilgili bankaya yatırıldıktan sonra dekontun görseli muzayede@emlakyonetim.com.tr adresine gönderilmelidir. İnternet üzerinden katılım başvuruları müzayede tarihinden 1 gün önce sonlandırılmaktadır.

2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Şubat ayı toplantısı 05.02.2019 Salı günü saat 14:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/02/2019

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.02.2019

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

 2.

15.01.2019

 2019/1

İMAR KOMİSYONU 

Cumhuriyet Mah.si 105 ada 12 nolu parselin olduğu bölge için hazırlanmış mevzi imar planının onaylanması

 3.a)

.01.2019

16.01.2019

E.

143

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık KSS de yer alan Cami alanı ile sosyal tesis alanında imar planı değişikliği yapılması

   b)  23.01.2019 236                   " Belediye ye ait Yeni Mah.si 469 ada 22-23-24 nolu parsellerin Cami Derneğine devredilmesi
   4. . . .  Kapanış.
ESKİ DEVLET HASTANESİ YIKIMI İHALESİ

İHALE İLANI

 

Madde 1. İlçemiz, Gemici Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tahsisi İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) ait, tapuda 595 ada 19 parselde kayıtlı yaklaşık 2.000 m² kapalı oturma alan üzerinde bulunan ‘Eski Devlet Hastanesi’(B+Z+2 kat: 2.000 m² x 4 kat) toplam 4 kat ve müştemilatından oluşan binanın yıkımı ve yıkımdan çıkacak malzemenin temel içini bahçe kodu seviyesine kadar dolgusunun yapılması ile dolgu harici yıkımdan çıkan enkazının taşınmasının; yıkımdan çıkacak her türlü enkaz malzeme karşılığında, yıkımı ve enkazının taşınması işi ihale edilecektir.

Madde 2. İhale, Osmancık Belediye Başkanlığın da 25.02.2019 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.00’de Kızılırmak Mah. A. Menderes Caddesi No:33 Osmancık/ÇORUM adresinde Belediye Hizmet binasındaki meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a. maddesine göre pazarlık usulü açık artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3.Tahmin edilen bedel, 25.000,00TL (YirmibeşbinTL) (KDV HARİÇ) olup, geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 4.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3.Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

7.Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

8. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

9. - Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Tebligat için adres bildirimi,

10. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

11. Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

C - Ortak Girişim olması halinde:

      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

    Madde 5- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi bedelsiz olarak Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler

            İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 13.02.2019

2019 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Mart ayı toplantısı 05.03.2019 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/03/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.03.2019

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

 2.

13.02.2019

 2019/2

İMAR KOMİSYONU 

Osmancık KSS de yer alan Cami alanı ile sosyal tesis alanında imar planı değişikliği yapılması talebi.

   3   18.02.2019 492 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ  Gemici Mah. 292 ada 5 parselin kat ve emsal artışının iptal edilmesi talebi
. . . .  Kapanış.
4. ETAP KOYUNBABA TOKİ KONUTLARI KAT KURA SONUÇLARI

Anonslar

2017 Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Ağustos ayı toplantısı 01.08.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/08/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.06.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

18.07.2017

 E.113

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Personel giderleri ile ilgili bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

  3. 21.07.2017 2017/7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan Ast.Üst.Çavuş Yunus İşcan'ın isminin uygun bir cadde, sokak veya parka verilmesi.

4.

21.07.2017

2017/8

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Ramazan ÇALIŞKAN'ın Turizm gönüllüsü ilan edilmesi ve ödüllendirilmesinin görüşülmesi

  5. 21.07.2017 2017/9

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Ast. Subay Çavuş Emrah Ünalan'ın isminin ilerde oluşacak uygun bir yere verilmesi

6.

19.07.2017

2017/7-1

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 194 ada 9 parsel için hazırlanan imar planının onaylanması

   7.

19.07.2017 2017/7-2

İMAR KOMİSYONU

Baldıran köyü muhtarlığınce hazırlattırılan imar planının onaylanması

   8. 19.07.2017 2017-3

İMAR KOMİSYONU

YEDAŞ'ın trafo yeri için imar planı değişikliği yapılması talebinin görüşülmesi

  9. 19.07.2017 2017-4

İMAR KOMİSYONU

Mehmet BİÇER'in, 2015/49 nolu meclis kararının 1. maddesine konu talebin görüşülmesi
  10. 27.07.2017 E.742 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Genel Revizyon uygulama imar planına yapılan 165 adet itiraz dilekçesinin görüşülmesi
11. . . . Kapanış.
11/09/2017 saat:10.00 Sesli yayın ilanları

Belediye Başkanlığından;

Osmancık merzifon arası yolcu taşımacılığına ait bir adet otobüs hat satışı 2886 sayılı devlet ihale kanunun 45. maddesi uyarınca açık teklif açık artırma usuluyle 3.500.00 TL muhammen bedel üzerinden 12 eylül 2017 günü saat 14,30 satışı encümen huzurunda yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi Belediyemiz Zabıta müdürlüğünden temin edilebilir. 

   İlanen duyrulur. 

29/09/2017 saat:15.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

OSMANCIK ŞEHİRLER ARASI OTOBÜS TERMİNALİ HİZMETE AÇILDIĞINDAN 2 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ OSMANCIK-ÇORUM, OSMANCIK-MERZİFON VE OSMANCIK-ANKARA ARASI TOPLU TAŞIMA YAPAN ARAÇLAR YENİ TERMİNALDEN KALKIŞ YAPACAKTIR.

HALKIMIZA DUYURULUR.

02/10/2017 saat:10.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

BAŞROLLERİNDE BİZİMKİLER DİZİSİNDE ''CEMİL'' KARAKTERİNİ CANLANDIRAN UĞURTAN SAYINER'İN YER ALDIĞI ''BİZDEN SİZE KABARE''ADLI İKİ PERDELİK TİYATRO BU AKŞAM SAAT 19.30'DA BELEDİYE KÜLTÜR MERKEZİ'NDE SAHNELENECEKTİR.

GÖSTERİ ÜCRETSİZ OLUP TÜM HALKIMIZ DAVETLİDİR.

02/10/2017 saat:15.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR.

YENİ YAPILAN OTOBÜS TERMİNALİNDEKİ 2 ADET İL İÇİ VE İLÇELER ARASI OTOBÜS YAZIHANESİ VE WC, 2886 SAYILI YASANIN 45. MADDESİ GEREĞİNCE AYRI AYRI SIRASI ÜZERE AÇIK TEKLİF AÇIK ARTIRMA USULÜYLE YAPILACAK İHALE İLE 12 EKİM 2017 TARİHİ SAAT 10.00'DA 3(ÜÇ) YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEKTİR.İHALEYE İLİŞKİN GEREKLİ BİLGİLERİ BELEDİYEMİZ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN TEMİN EDEBİLİRLER.

İLANEN DUYURULUR.

02/11/2017 saat:10.00 Sesli yayın ilanları

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR:

EMLAK VERGİSİ,ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ ve İLAN REKLAM VERGİLERİNİN 2. TAKSİTİ 30 KASIM 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SONA ERECEKTİR.

HALKIMIZA İLANEN DUYURULUR.

2017 Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2017 yılı Aralık ayı toplantısı 05.12.2017 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2017 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/12/2017

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.12.2017

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.  27.11.2017 E.215 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Koyunbaba Eğt.ve Kültür Vakfına tahsis edilen yerin sözleşme yenilenmesi talebi 
   3.a  27.11.2017 E.1219

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Terminal içerisindeki trafo yerinin TEDAŞ'a tahsisi
   3.b  14.11.2017 2017/17

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mahallesi 1025 ada 63-64-65-66-68 parsellere ait İiar planı değişikliği talebi

    4.  14.11.2017 2017/17  İMAR KOMİSYONU

Genel Revizyon İmar Planında yapılan Değişikliklere İlişkin bölgelere askı süreci içerisinde yapılan itirazlar 

   5.  23.11.2017 3975 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mahallesi 1142 ada 87-91-150-151-152-153-154-155 parsellere ait İmar Planı Değişikliği
   6.  29.11.2017 4041 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Baldıran Köyü 104 ve 81 parsellere ait İmar Planı Değişikliği talebi
 7. . . . Kapanış.
07/12/2017 saat:14.00 Sesli yayın ilanları

                                                                  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR                            

      BELEDİYEMİZ ve HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ İŞBİRLİĞİ İLE OSMANCIK KÜLTÜR EVİ'nde BAYANLARA YÖNELİK KAĞIT, RÖLYEF, AHŞAP BOYAMA ve SÜSLEME KURSLARI AÇILACAKTIR.

      MÜRACAATLARIN OSMANCIK BELEDİYESİ HALKLA İLİŞKİLER BİRİMİ'ne YAPILMASI İLANEN DUYURULUR.

Koyunbaba TOKİ Konutları Kura Çekiliş Listesi
2018 Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ekim ayı toplantısı 02.10.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/10/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.10.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

19.09.2018

E.619

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

3.

 11.09.2018

2018/7

İMAR KOMİSYONU

Bekir DAĞ'a ait Koyunbaba Mahallesi 63 ada 182 nolu parselin olduğu bölge için hazırlanmış imar tadilatı

   4.

 11.09.2018

2018/7

İMAR KOMİSYONU

Mesadet TAŞDEMİR V. Av.Vecdet TUNCAY'ın Cumhuriyet Mah.si 135 ada 185 nolu parselin tapusunun devir talebi

  5.

   a)

27.09.2018

E.972

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

YeşilÇatma Mah. 609 ada 4 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı

   b)

        "

    "

                    "

Koyunba Mah. 63 ada 20 nolu parselin olduğu bölgeye ait imar planı tadilatı

   c)

        "      

      "

                    "

Çayır Köyü Börekçi yazısı mevkii 354 nolu parselin olduğu yer için hazırlanmış imar planı onayı

   d)

         "

      "

                     "                                

Cumhuriyet Mah. 882 adanın olduğu alana ait imar planı tadilatı

                                                                                                           

 

   e)

          "

      "

                     "

Sanayi Sitesi Koop.Başkanlığının Çiftlikler Mah.si 697 ada 1 nolu parselin tahsis edilmesi talebi

   f)

          "

       "

                     "

Cumhuriyet Mah. 137 ada 4 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı

  6.

         "

     "

                  "

Kapanış.