Duyurular

2018 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ocak ayı toplantısı 02.01.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2018 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/01/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.01.2018

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

  2.  26.12.2017 E.241

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Destek Hiz.Müd.ne yapılan atama hk. Meclise bilgi verilmesi

3.

25.12.2017

E.238

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  4.

25.12.2017

E.239

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  5.

26.12.2017

E.103

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

6.

25.12.2017

E.200

MALİ HİZMETLER   MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

7.

27.12.2017

 E.247

GELİR ŞEFLİĞİ

Osmancık OSB.nin su bedeli ile ilgili talebin görüşülmesi

  8.  28.12.2017 E.1326

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı kullanma İzin harçlarının belirlenmesi

9.

  27.12.2017

E.1325

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar komisyon raporları ve imarla ilgili taleplerden;

a)

12.12.2017

 2017/

 18-1

İMAR KOMİSYONU 

Imar Planında yapılacak olan emsal artışları ile ilgili kazanılan inşaat alanı için harç alınması

    b)

12.12.2017

2017/

 18-2

İMAR KOMİSYONU 

Cumhuriyet Mah. 1142 ada ada 87, 91, 150. 151. 152, 153, 154 ve 155 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış uygulama imar planı değişikliği talebi

    c)

12.12.2017

2017/

 18-3

İMAR KOMİSYONU 

Erk.Filo Oto. ya ait Baldıran köyü 81 ve 104 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış plan değişikliği

    d)

20.12.2017

 4314

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hanım KALE-Abdullah KALE- ve Abdurrahman KALE'YE ait Cumhuriyet Mahallesi 916 ada 159, 166, 167, 168 ve 169 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

   e)  26.12.2017 4402

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Abdurrahman CİVCİV ve Neriman OTUZBİR imzalı Cumhuriyet Mahallesi 127 ada 10, 296, 297, 298, 301, 302 ve 303 parsellere ait İmar Planı Değişikliği

10.

 . .

.

Kapanış.

2018 Mart Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Mart ayı toplantısı 06.03.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                  2018 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/03/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.02.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2. 13.02.2018 2018/3-1 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Kamu kurumlarına uygulanacak su tarifesinin görüşülmesi
   3. 13.02.2018 2018/3-2 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU Osmancık Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneğinin içme suyu tarifesinin görüşülmesi
   4. 13.02.2018 2018/2-1

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 925 ada 2 nolu parselin olduğu alan için hazırlanan imar planı değişikliği talebi
   5. 13.02.2018 2018/2-2

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 1142 ada 150-151-152-155-87 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanan imar değişikliği
   6.  13.02.2018 2018/2-3 İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah. 113 ada 52-53-75-76-77 nolu parsellerin

olduğu alanı kapsayan uygulama imar planı değişikliği

   7.  28.02.2018 E.270 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 

    a)  23.02.2018 873                    " Güney Mah.si 329 ada nın olduğu yere air imar değişikliği talebi
 b)

19.02.2018

778                  " Ulucamii Mah.si 485 ada 1 nolu parselin Belediyece satın alınması talebi
8. . . . Kapanış.
TAŞERON PERSONELİN SINAV İLAN DUYURUSU

696 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN 375 SAYILI KHK'NIN  GEÇİCİ 23 VE 24.MADDESİ GEREĞİ TAŞERONDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN BELEDİYE ŞİRKETİ KADROLARINA GEÇİŞİ SINAVA HAK KAZANANLARA AİT KESİN LİSTESİ

             24 Aralık 2017 tarihli Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren  "696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname" 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmalarına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24. Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" ile belirlenen kriterler dâhilinde yapılan ön inceleme ve esas inceleme sonucunda ilan edilen listeye itiraz üzerine nihai olarak sınava girmeye hak kazananlara ait kesin listesi ile sınav yeri ve tarihi aşağıda gösterilmiştir.

SINAV YERİ

BELEDİYE HİZMET BİNASI

SINAV TARİHİ ve SAATİ

21.03.2018            Saat: 09.00

SIRA NO

T.C.  ADI VE SOYADI SINAV YÖNTEMİ
1 186…..350 SALİM ACAR Yalnızca Sözlü
2 205…..884 OSMAN SİVRİTEPE Yalnızca Sözlü
3 382…..698 SALİM KAYABAŞI Yalnızca Sözlü
4 236…..338 MUSTAFA KILIÇ Yalnızca Sözlü
5 141…..398 ÖMER ÇAĞRI UYSAL Yalnızca Sözlü
6 313…..298 ABDULLAH BURAK HAYKIR Yalnızca Sözlü
7 373…..808 LÜTFİ GÖL Yalnızca Sözlü
8 303…..152 MERAL KAMSIZ Yalnızca Sözlü
9 247…..764 İBRAHİM AGAH BOSTANCIER Yalnızca Sözlü
10 370…..510 EMRE DERİNDERE Yalnızca Sözlü
11 240…..194 SÜMEYRA AYBİR Yalnızca Sözlü
12 113…..648 SÜHEYLA ZEYTİNLİ Yalnızca Sözlü
13 403…..248 EMEL ARSLAN Yalnızca Sözlü
14 357…..634 CANER CEVAHİR Yalnızca Sözlü
15 199…..374 MEHMET BÜĞRÜ Yalnızca Sözlü
16 361…..774 MURAT ŞAŞKIN Yalnızca Sözlü
17 127…..564 KENAN EŞME Yalnızca Sözlü
18 319…..978 SEFA SELÇUK TÜFEKER Yalnızca Sözlü
19 382…..660 MEHMET ÜNVER Yalnızca Sözlü
20 309…..462 MEHMET AKGÜMÜŞ Yalnızca Sözlü
21 119…..814 ÖZKAN ÇAKIRER  Yalnızca Sözlü
22 136…..270 ADEM DOLUEL Yalnızca Sözlü
23 366…..258 SEYİTHAN KAYAR Yalnızca Sözlü
24 195…..132 KAMİL KARAKAYA Yalnızca Sözlü
25 125…..788 CEMİL ÖKSÜZ Yalnızca Sözlü
26 147…..756 RESUL DEMİRCİ Yalnızca Sözlü
27 227…..254 ABDULLAH GÖMEÇ Yalnızca Sözlü
28 156…..182 HALİL ŞANAL Yalnızca Sözlü
29 146…..758 MEHMET YOLCU Yalnızca Sözlü
30 249…..134 FİKRİ GENİŞ Yalnızca Sözlü
31 261…..700 MURAT COŞTU Yalnızca Sözlü
32 289…..442 MUSTAFA DİKİCİ Yalnızca Sözlü
33 153…..546 NİHAT KORKMAZ Yalnızca Sözlü
34 224…..290 SEDAT ŞAHİN Yalnızca Sözlü
35 315…..906 SAKİN MIZIKÇI Yalnızca Sözlü
36 137…..792 CEMİL DEMİRKAN Yalnızca Sözlü
37 329…..370 AHMET GÜLÜMSER Yalnızca Sözlü
38 396…..656 İLHAN KILIÇ Yalnızca Sözlü
39 227…..654 NAMIK KEMAL UÇAKER Yalnızca Sözlü
40 269…..502 VAHDETTİN YAZGAN Yalnızca Sözlü
41 290…..896 MEHMET SEVER Yalnızca Sözlü
42 265…..944 OSMAN NAMALIR Yalnızca Sözlü
43 375…..346 AYHAN KESENEK Yalnızca Sözlü
44 336…..104 HASAN KAYA Yalnızca Sözlü
45 305…..630 RAMAZAN ŞAHİN Yalnızca Sözlü
46 363…..392 İBRAHİM KALKAN Yalnızca Sözlü
47 207…..420 HALİT ÇELİK Yalnızca Sözlü
48 245…..248 MUSTAFA KAYA Yalnızca Sözlü
49 115…..010 SEDAT ÇALIŞKAN Yalnızca Sözlü
50 352…..084 GÜNGÖR AĞAÇBACAK Yalnızca Sözlü
51 244…..140 DURSUN KÜÇÜKGÖZ Yalnızca Sözlü
52 196…..000 EMRULLAH YILDIRIM Yalnızca Sözlü
53 356…..474 KENAN YAĞLI Yalnızca Sözlü
54 278…..292 ADEM ŞİMŞEK Yalnızca Sözlü
55 239…..902 İBRAHİM KENDİR Yalnızca Sözlü
56 185…..648 MUSTAFA FERSİZ Yalnızca Sözlü
57 317…..396 YÜKSEL ODABAŞI Yalnızca Sözlü
58 178…..972 SEDAT DÖLCÜ Yalnızca Sözlü
59 141…..858 HARUN ŞENER Yalnızca Sözlü
60 271…..802 ERDAL BAŞAR Yalnızca Sözlü
61 330…..440 SELİM MADAK Yalnızca Sözlü
62 244…..990 ZEKAİ TUFAN Yalnızca Sözlü
63 387…..328 KERİM KABAKDERE Yalnızca Sözlü
64 165…..064 İSMAİL DÖLCÜ Yalnızca Sözlü

 

SINAV YERİ

BELEDİYE HİZMET BİNASI

SINAV TARİHİ ve SAATİ

23.03.2018            Saat: 09.00

SIRA NO

T.C.  ADI VE SOYADI SINAV YÖNTEMİ
1 235…..954 ORHAN KILIÇ Yalnızca Sözlü
2 284…..918 MUSTAFA ÇAKIR Yalnızca Sözlü
3 149…..162 SELMAN AHUKUŞ Yalnızca Sözlü
4 308…..818 HALİT KARA Yalnızca Sözlü
5 391…..418 İLHAMİ BODUR Yalnızca Sözlü
6 142…..130 ERCAN YAZGAN Yalnızca Sözlü
7 202…..146 YAŞAR YANCİZAR Yalnızca Sözlü
8 300…..346 ŞÜKRÜ ÖZDEMİR Yalnızca Sözlü
9 182…..018 EROL ERDOĞMUŞ Yalnızca Sözlü
10 264…..970 OSMAN ŞİMŞEK Yalnızca Sözlü
11 252…..266 MUSTAFA ÇAPAR Yalnızca Sözlü
12 236…..358 SERVET KILIÇ Yalnızca Sözlü
13 386…..216 YUNUS DİKİCİ Yalnızca Sözlü
14 206…..500 ALİ GÖKGÖZ Yalnızca Sözlü
15 404…..884 MUSTAFA AKSOY Yalnızca Sözlü
16 235…..250 HAKAN BERBER Yalnızca Sözlü
17 121…..042 AHMET AKER Yalnızca Sözlü
18 327…..750 MUSTAFA SALİH GÖZÜBÜYÜK Yalnızca Sözlü
19 298…..158 MİKTAT KÜÇÜK Yalnızca Sözlü
20 137…..172 ADEM AK Yalnızca Sözlü
21 216…..032 ŞABAN GÜLEÇ Yalnızca Sözlü
22 155…..496 ABDULLAH ÇEVİK Yalnızca Sözlü
23 292…..626 AHMET HAYLAR Yalnızca Sözlü
24 329…..846 ABDULLAH KALE Yalnızca Sözlü
25 202…..656 KÖKSAL YANCİZAR Yalnızca Sözlü
26 352…..732 RECEP AĞAÇBACAK Yalnızca Sözlü
27 251…..142 HÜSEYİN ÇAPAR Yalnızca Sözlü
28 228…..884 YAVUZ GÖKÇE Yalnızca Sözlü
29 154…..246 MEHMET ÇAKALLI Yalnızca Sözlü
30 117…..768 ALAATTİN AKBAŞ Yalnızca Sözlü
31 200…..846 CELAL ELİAĞIR Yalnızca Sözlü
32 199…..736 ABDURRAHMAN ELİAĞIR Yalnızca Sözlü
33 296…..630 ARİF DURU Yalnızca Sözlü
34 104…..516 MEHMET SAYAR Yalnızca Sözlü
35 394…..892 ŞABAN ÇIPLAK Yalnızca Sözlü
36 130…..618 İBRAHİM TEKE Yalnızca Sözlü
37 128…..328 YAKUP TEKE Yalnızca Sözlü
38 401…..502 MEHMET TATAR Yalnızca Sözlü
39 128…..728 YASİN KAYA Yalnızca Sözlü
40 133…..748 DAVUT AKKAYA Yalnızca Sözlü
41 414…..252 HASAN HÜSEYİN ÇİFTÇİ Yalnızca Sözlü
42 193…..876 İBRAHİM AKÇA Yalnızca Sözlü
43 100…..306 İSA BECER Yalnızca Sözlü
44 265…..214 ABDULAZİZ DELİBAŞ Yalnızca Sözlü
45 242…..810 YAŞAR BARIŞMAZ Yalnızca Sözlü
46 238…..304 NURETTİN SÖNMEZSOY Yalnızca Sözlü
47 165…..272 KENAN DÖLCÜ Yalnızca Sözlü
48 246…..292 NİYAZİ FIRAT Yalnızca Sözlü
49 210…..168 HÜSEYİN ARSLAN Yalnızca Sözlü
50 154…..820 AHMET ÇAKALLI Yalnızca Sözlü
51 140…..158 ERDAL SÖNMEZ Yalnızca Sözlü
52 129…..800 MAHMUT DAĞ Yalnızca Sözlü
2018 Nisan Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Nisan ayı toplantısı 03.04.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
03/04/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

03.04.25018

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

 22.03.2018

E.58

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

Encümen üyesi seçimi yapılması

 3.

22.03.2018

E.58

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

 4.

23.03.2018

2018/1

DENETİM KOMİSYONU

2017 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması

 5.

28.03.2018

.

BAŞKANLIK

2017 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

 6.

14.03.2018

E.42

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ön Mali Kontrol Birimi Kurulması

 7.

22.03.2018

E.24

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Belediyemizce Orta Karadeniz Ajansına sunulacak proje için yetki verilmesinin görüşülmesi

 8.

28.03.2018

2018/1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Osmancık Belediye Spor kulübüne yer tahsisi ve kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerle ilgili önergenin görüşülmesi   

 9.

28.03.2018

2018/1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Muhsin YAZICIOĞLU isminin verilmesi ile ilgili önergenin görüşülmesi

 10.

13.03.2018

2018/3-1

İMAR KOMİSYONU

Güney Mah.si 329 ada 1-2-3-4-5 nolu parsellerin  olduğu alan için teklif edilen imar tadilatının görüşülmesi

 11.

13.03.2018

2018/3-2

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 882 ve 883 adanın olduğı kısımlar için talep edilen imar planı değişikliğinin görüşülmesi.    

 

2018 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

SAYI

GELDİĞİ YER

TOPLANTI TARİHİ:
03/04/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

.

.

KONUSU

 12.

23.03.2018

1211

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Emsal artış harcına itirazın görüşülmesi

 13.

26.03.2018

1218

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Kaymakamlığının 22/03/2018 tarih E.744 sayılı yazıları ekindeki Şehit İsminin Kent Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

 14.

28.03.2018

1278

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Binbaşı Mithat DUNCA'nın isminin Şenyurt Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

 15.

.

.

.

Kapanış

2018 Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Mayıs ayı toplantısı 08.05.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2018 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 08/05/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

08.05.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

06.04.2018

2018/85

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Mali yılı gelir gider kesin bütçenin görüşülmesi

3.

06.04.2018

2018/86

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

2017 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

4.

a)

04.05.2018

2018/2

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Osmancık Kaymakamlığının 22/03/2018 tarih E.744 sayılı yazıları ekindeki Şehit İsminin Kent Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

b).

  04.05.2018

2018/2

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Şehit Binbaşı Mithat DUNCA'nın isminin Şenyurt Parka verilmesi talebinin görüşülmesi

  5.

  a)

02.05.2018

10.04.2018

E.516

1466

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şeh.Jan.Çvş.Kamil TAK isminin Kaymakamlık Lojmanı Önündeki parka verilmesi talebi

b)

24.04.2018

1633

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çİftlikler Mah.si 699 ada 1 nolu parsele ait imar planının görüşülmesi

c)

26.04.2018

1651

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 886 ada 1-2-3 nolu parsellerin olduğu yerle ilgili imar planı değişikliği talebi

d)

30.04.2018

1680

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 292 ada 5 nolu parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi

6.

02.05.2017

E.517

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Beş yıllık imar proğramının görüşülmesi

7.

04.05.2018

E.526

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eymir Mah.si 1237 ve 1241 adalar ve çevresi için hazırlanmış imar planı tadilatı

8.

.

.

.

Kapanış

OSMANCIK 2. ETAP 198 ADET KONUT PROJESİ TESLİM PROGRAMI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere, İdaremiz ile Belediyeniz işbirliği çerçevesinde, ön talep toplama yöntemiyle, Çorum Osmancık 2. Etap  Toplu Konut Projesi geliştirilmiştir.

Adı geçen proje kapsamında yer alan 198 konutun yapım çalışmaları tamamlanmış olup, geçici kabul tutağı onaylanmış ve konutlar anahtar teslim aşamasına gelmiştir.

Söz konusu konutların anahtar teslim işlemleri 25 Mayıs - 08 Haziran 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Konut alıcıları, ekte yer alan program çerçevesinde, ilk olarak, satışa aracılık eden T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çorum/Osmancık Şubesine konutlarına ilişkin KDV tutarını yatıracaklardır. 3065 sayılı KDV Kanunu gereğince, teslim işlemi nedeniyle doğacak Katma Değer Vergisi tutarı nakit olarak ödenecektir.

İlk taksit ödemesi konut Teslim tarihini takip eden Temmuz 2018 tarihi itibariyle yapılacaktır. Konut alıcılarının teslim programın da belirtilen tarih aralığında konutlarını teslim almaması durumunda, ilk taksit ödemesi yine Temmuz  2018 tarihinde başlatılacaktır. Ayrıca ilk dönemsel artış Ocak 2019 tarihi  itibariyle başlatılacaktır.

Alıcılar, bir sonraki gün, konutlarını teslim almak üzere, müşavir firma "Koltek Müşavirlik A.Ş."nin Osmancık 2. Etap Toplu Konut Projesi konutları şantiyesinde hazır bulunacaklardır. Alıcıların, konut tesliminde getirmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır.

  • Kimlik belgesi, (Nüfus Cüzdanı)
  • Gayrimenkul Satış Sözleşmesinin alıcıda bulunan nüshası
  • Konut vekâleten teslim alınacak ise vekâletnamenin aslı ve fotokopisi
  • KDV tutarının yatırıldığına dair belge veya fatura

İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen gösterilmesi önem arz etmektedir


T.C. BAŞBAKANLIK TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
ÇORUM OSMANCIK 2. ETAP 198 ADET KONUT PROJESİ
TESLİM PROGRAMI
25 Mayıs - 08 HAZİRAN 2018

İLGİLİ BANKAYA
KDV YATIRMA VE              KONUT TESLİM TARİHİ

KONUT BLOK
NUMARASI

BLOKTAKİ KONUT
SAYISI

ANAHTAR TESLİM ALACAK
KONUT ALICISI SAYISI

25.05.2018

B1-1, B1-2

39

39

28.05.2018

B1-3, B1-4

40

40

29.05.2018

B1-5, B1-6

39

39

30.05.2018

B1-7, B1-8

40

40

31.05.2018

B1-9, C2-1

40

40

01 Haziran- 08 Haziran 2017

Zamanında Gelemeyenler

TOPLAM

198

198

 

2018 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Temmuz ayı toplantısı 03.07.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 03/07/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.07.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2. 

20.06.2018

E.579

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Personel giderleriyle ilgili bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

   3.

 28.06.2018

E.26

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp nakli için TIR ve Dorse satın alınması talebi

4.

  27.06.2018

2018/3

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Şeh.Jan.Çvş.Kamil TAK isminin Kaymakamlık Lojmanı Önündeki parka verilmesi talebi

  5.a)

15.05.2018

2018/4

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 886 ada 1-2-3 nolu parsellerin olduğu yerle ilgili imar planı değişikliği talebi

    b)

       "

    "

                "

Gemici Mah.si 292 ada 5 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği talebi

    c)

      "

    "

                 "

Eymir Mah.si İmrentaş mevkiindeki 1237 ve 1241 adalar ve çevresi için Belediyemizce hazırlanmış imar planı tadilatı

    d)

     "

     "

                "

2018-2023 yıllarını kapsayan Beş yıllık imar proğramı taslağının görüşülmesi

  6.

   a)

28.06.2018

12.06.2018

E.656

2225

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 882 ada için hazırlanmış imar değişikliği

b)

20.06.2018

2299

                  "

Koyunbaba Mah.si 63 ada 20 nolu parselin olduğu alanda yapılacak imar tadilatı için uygunluk görüş talebi

c)

26.06.2018

2363

                 "

Mücavir alan sınırları içerisindeki Kızıltepe Köyü 122 ada 1 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği talebi

   d)

28.06.2018

2381

                "

Yaşar Okuyan Caddesinin isminin değiştirilmesi talebi

  7.

.

.

.

Kapanış.

2018 Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ağustos ayı toplantısı 07.08.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI AĞSUTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 07/08/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

07.08.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2. 01.08.2018 190

OSMANCIK OSB MÜDÜRLÜĞÜ

Müteşebbis heyeti oluşturulması

3.

  23.07.2018

2018/4

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU  

Yaşar Okuyan Caddesinin isminin değiştirilmesi talebi

  4.a)

09.07.2018

2018/5

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 882 ada 12-13-37-42-164-165 ve 166 nolu parseller için hazırlanmış imar  değişikliği

    b)

       "

    "

                "

Mücavir alan sınırları içerisindeki Kızıltepe Köyü 122 ada 1 nolu parselle ilgili imar planı değişikliği taleb

5.a) 31.07.2018 E.768

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemci mah.1073 ada 242,243 ve 244 parseller için hazırlanmış İmar Planı değişikliği
   6. . . .

Kapanış.

2017 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Eylül ayı toplantısı 04.09.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/09/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

04.09.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2. 15.08.2018 E.603

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

  3.

10.08.2018

2018/6

İMAR KOMİSYONU

Gemici mah.1073 ada 242-243 ve 244 parseller için hazırlanmış İmar Planı değişikliği talebi

4. 27.08.2018 E.858

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Mesadet TAŞDEMİR V. Av.Vecdet TUNCAY'ın Cumhuriyet Mah.si 135 ada nolu parselin tapusunun devir talebi
  5. 29.08.2018 E.864

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliğinin onaylanması ve Kıymet Takdir Komisyonunun güncellenmesi

   

  6.

. . .

Kapanış.

ESENTEPE MAHALLESİ ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMESİ

Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) G33-33-B-02-A-4-B paftada 67 ada 3-4-7-8-61-164-165-166-183-184-185-186-187-188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-246-247-248-249-250-251-252-253-258-260 nolu parseller, 69 ada 2 nolu parsel, 70 ada 1 nolu parsel, 89 ada 5 nolu parsel, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller, 1173 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 1174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin bulunduğu alanda 26.09.2018 tarih ve 2018/168 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararıyla 3194 sayılı kanunu göre Arazi ve arsa düzenleme işlemi yapılmış olup; 27/09/2018 ile 28/10/2018 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna askıya çıkartılmıştır.

KADASTRO DURUMU

PARSELASYON

2018 Kasım Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Kasım ayı toplantısı 06.11.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/11/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.11.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

19.10.2018

E.98

SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ

İçme suyu kuyusu için taşınmaz satın alınmasının görüşülmesi

3.

23.10.2018

E.637

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2019 yılı Gelir Tarifesi  
b) 2019 ve izleyen iki yıla ait (2020-2021) tahmini bütçenin görüşülmesi
 


   4.
 

31.10.2018

E.1098

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kentsel Dönüşüm Uygulama Yönetmeliğininde değişiklik yapılmasının görüşülmesi

5.a)

 12.10.2018

2018/8

İMAR KOMİSYONU

Yeşilçatma Mahallesi 609 ada 4 parselin olduğu bölgeye ilişkin İmar Planı Değişikliği

     b)

       "

      "

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mahallesi 63 ada 20 parselin olduğu bölgeye ilişkin İmar Planı Değişikliği

     c)

       "

        "

İMAR KOMİSYONU

Çayırköyü 354 nolu parsele yapılacak cami için hazırlanan imar planının onaylanması

     d)

       "

         "

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mahallesi 137 ada 4 parsel için hazırlanan İmar Planı değişikliği

  6.a)

31.10.2018

E.1099

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

.

   b)

        "

    "

                    "

.

                                                                                                       

   c)

        "

      "

                    "

Koyunbaba Mah.si 811 ada 4-5-6 parseller ve 812 ada 4 parselin olduğu bölgeye ait imar planı değişikliği

   d)

         "

      "

                     "                       

Gemici Mah. 416 ada 64 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı

7)

 

.

.

Kapanış

Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) Arsa ve Arazi Düzenlemesi

Çorum ili Osmancık ilçesi Esentepe Mahallesi (Tapuda Koyunbaba Mah.) G33-B-02-A-4-B paftada 67 ada 3-4-7-8-61-164-165-166-183-184-185-186-187-188-196-197-198-199-200-201-202-203-204-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-246-247-248-249-250-251-252-253-258-260 nolu parseller, 70 ada 1 nolu parsel, 950 ada 5-6-7-8-9-10-11 nolu parseller, 1173 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 nolu parseller ve 1174 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9 nolu parsellerin olduğu alana ilişkin imar uygulaması  3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  23.11.2018 tarih ve 2018/192 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 26/11/2018 ile 26/12/2018 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.

 2018 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Aralık ayı toplantısı 04.12.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/12/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

04.12.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.a)

 13.11.2018

 2018/9

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 811 ada 4-5-6 parseller ve 812 ada 4 parselin olduğu bölgeye ait imar planı değişikliği

   b)

 13.11.2018

 2018/9

İMAR KOMİSYONU

Gemici Mah. 416 ada 64 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı


   3.a)
 

30.11.2018

08.11.2018

E.1224

  3865

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

02.10.2018 tarih 2018/65 nolu meclis kararıyla onaylanan imar plan değişikliğine itiraz

      b)  13.11.2018   3909

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mah.si 285 ada 8 ve 9 nolu parsellere ait plan tadilatı
    c)  14.11.2018    3918

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ye ait Koyunbaba Mah.si 71 ada 25 nolu parselin yapı kayıt belgesi kapsamında satın alınması hk.
    4.  30.11.2018 E.1223

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 63 ada 122 parselin olduğu alanda imar pl.tadilatı yapılması
   5. . . . Kapanış.
2019 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Ocak ayı toplantısı 08.01.2019 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2019 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 08/01/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

08.01.2019

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

20.12.2018

229

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  3.

20.12.2018

230

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  4.

25.12.2018

E.80

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

5.

20.12.2018

E.682

MALİ HİZMETLER   MÜDÜRLÜĞÜ

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

 6-a)

11.12.2018

 2018/

 10-1

İMAR KOMİSYONU 

Güney Mah.si 285 ada 8 ve 9 nolu parsellere ait plan tadilatı

    b)

11.12.2018

2018/

 10-2

İMAR KOMİSYONU 

Belediye ye ait Koyunbaba Mah.si 71 ada 25 nolu parselin yapı kayıt belgesi kapsamında satın alınmasının görüşülmesi

  7.

20.12.2018

 4341

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 105 ada 12 nolu parselin olduğu bölge için hazırlanmış imar plan değişikliği

8.

 . .

.

Kapanış.

TOKİ ARSA SATIŞI DUYURUSU

TOKİ tarafından 29 Ocak 2019 tarihinde saat 13.30’da Türkiye geneli arsa müzayedesi gerçekleştirecektir.

 

Bu kapsamda Çorum Osmancık Koyunbaba’da;

  • 63 ada 201 parselde bulunan 154 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 202 parselde bulunan 334 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 203 parselde bulunan 360 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 204 parselde bulunan 366 m2 büyüklüğündeki konut alanı,
  • 63 ada 205 parselde bulunan 271 m2 büyüklüğündeki konut alanı nitelikli arsa da satışa sunulmaktadır.

 

Müzayedeye TOKİ Ankara ve İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu ve  internet üzerinden online katılım sağlanabilecektir.

İnternet üzerinden katılım için teminat tutarı ilgili bankaya yatırıldıktan sonra dekontun görseli muzayede@emlakyonetim.com.tr adresine gönderilmelidir. İnternet üzerinden katılım başvuruları müzayede tarihinden 1 gün önce sonlandırılmaktadır.

2019 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Şubat ayı toplantısı 05.02.2019 Salı günü saat 14:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2019 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/02/2019

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.02.2019

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

 2.

15.01.2019

 2019/1

İMAR KOMİSYONU 

Cumhuriyet Mah.si 105 ada 12 nolu parselin olduğu bölge için hazırlanmış mevzi imar planının onaylanması

 3.a)

.01.2019

16.01.2019

E.

143

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık KSS de yer alan Cami alanı ile sosyal tesis alanında imar planı değişikliği yapılması

   b)  23.01.2019 236                   " Belediye ye ait Yeni Mah.si 469 ada 22-23-24 nolu parsellerin Cami Derneğine devredilmesi
   4. . . .  Kapanış.
ESKİ DEVLET HASTANESİ YIKIMI İHALESİ

İHALE İLANI

 

Madde 1. İlçemiz, Gemici Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait tahsisi İçişleri Bakanlığına (Emniyet Genel Müdürlüğü) ait, tapuda 595 ada 19 parselde kayıtlı yaklaşık 2.000 m² kapalı oturma alan üzerinde bulunan ‘Eski Devlet Hastanesi’(B+Z+2 kat: 2.000 m² x 4 kat) toplam 4 kat ve müştemilatından oluşan binanın yıkımı ve yıkımdan çıkacak malzemenin temel içini bahçe kodu seviyesine kadar dolgusunun yapılması ile dolgu harici yıkımdan çıkan enkazının taşınmasının; yıkımdan çıkacak her türlü enkaz malzeme karşılığında, yıkımı ve enkazının taşınması işi ihale edilecektir.

Madde 2. İhale, Osmancık Belediye Başkanlığın da 25.02.2019 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14.00’de Kızılırmak Mah. A. Menderes Caddesi No:33 Osmancık/ÇORUM adresinde Belediye Hizmet binasındaki meclis salonunda Belediye Encümeni huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/a. maddesine göre pazarlık usulü açık artırma usulü ile yapılacaktır.

Madde 3.Tahmin edilen bedel, 25.000,00TL (YirmibeşbinTL) (KDV HARİÇ) olup, geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.

Madde 4.İhaleye katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerin aşağıdaki belgeler ile ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı yerde hazır bulunmaları gerekmektedir;

A - Gerçek kişi olması halinde;

1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2. Tebligat için adres bildirimi,

3.Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza beyannamesi veya imza sirküleri;

4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,

5. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

6. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

7.Oda kayıt belgesi (yılı içinde alınmış olacak)

8. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

9. - Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

B - Tüzel kişi olması halinde;

1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair faaliyet belgesi.

2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname

3. Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdikleri kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi.

5. Dernek, Birlik, Vakıf vb. için Dernek Tüzüğünün noter tasdikli sureti.

6. Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi,

8. Belediyeye borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak borcu yoktur yazısı.(6183 sayılı yasanın 48. Maddesine göre yapılandırılmış borçlar istisna kabul edilecektir).

9. Tebligat için adres bildirimi,

10. İhale kapsamında sunulacak belgelerin asılları yada idareye aslını göstermek şartıyla aslı idarece görülmüştür yapılan belgeleri kabul edilecektir.

11. Devlet İhale Kanunun 6.ncı maddesinde belirtilen şahıslar ihaleye katılamazlar.

C - Ortak Girişim olması halinde:

      Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.

    Madde 5- İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi bedelsiz olarak Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünden temin edebilirler

            İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 13.02.2019

4. ETAP KOYUNBABA TOKİ KONUTLARI KAT KURA SONUÇLARI
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Mayıs ayı toplantısı 06.05.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/05/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.05.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

16.04.2019

2019/43

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ(Belediye Encümeni)

2018 Mali yılı gelir gider kesin bütçenin görüşülmesi

3.

16.04.2019

2019/44

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

2018 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

   4.

   a)

29.04.2018

05.03.2019

E.357

0649

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ye ait Eymir Mah.sinde  bulunan 28 ada 21 ve 27 nolu parsellerin Hitit Üniversitesi adına devir talebi

b)

20.03.2019

0884

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hıdırlık Mah.si 509 ada 11 nolu parselin kamulaştırılması

c)

27.03.2019

0934

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 571 ada 136 ve 185 nolu parsellerin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

 d)

27.03.2019

0935

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 68 nolu parselin olduğu alana ait imar planının onaylanması talebi

   e)

24.04.2019

1205

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 598 ada 21 nolu parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi

   f)

24.04.2019

1208

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 751 ada 10 nolu parselin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

6.

29.05.2019

E.362

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.de bulunan 2981/3290 sayılı yasa kapsamındaki Tapu Tahsis Belgesi olan yerlerin tapularının devri konusu

7.

.

.

.

Kapanış

2019 Haziran Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Haziran ayı toplantısı 10.06.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 10/06/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

10.06.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

14.05.2019

E.161

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Cenaze hizmetlerinin görüşülmesi

3.

20.05.2019

E.33

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Çocuk yardımı yapılmasının görüşülmesi

   4.  30.05.2019 E.329 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Terminal araç çıkış ücretinin görüşülmesi
    5. 09.05.2019 2019/3 PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Hıdırlık Mah.si 509 ada 11 nolu parselin kamulaştırılması

    6. 30.05.2019 2019/02 BELTAŞOSMANCIK BELEDİYESİ GIDA ENERJİ ULAŞIM EĞİTİM SPOR VE İNŞAAT HZİMETLERİ A.Ş Sermaya artırım talebi

 7.a)

   

10.05.2019 2019/3 İMAR KOMİSYONU

Belediye ye ait Eymir Mah.sinde  bulunan 28 ada 21 ve 27 nolu parsellerin Hitit Üniversitesi Rektörlüğü adına devir talebi

b)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 571 ada 136 ve 185 nolu parsellerin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

 c)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 68 nolu parselin olduğu alana ait imar planının onaylanması talebi

    d)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Gemici Mah.si 598 ada 21 nolu parselle ilgili imar planı değişikliğinin görüşülmesi

   e)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 751 ada 10 nolu parselin olduğu alana ait imar planı değişikliği talebi

    f) 10.05.2019 2019/3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 78 ada 20 parsel, 1200 ada, 1021 ada 44 nolu parselin dolduğu bölgeye ait imar planı değişikliği

g)

10.05.2019

2019/3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.de bulunan 2981/3290 sayılı yasa kapsamındaki Tapu Tahsis Belgesi olan yerlerin haksahiplerine tapularının devri konusu

8.a)

28.05.2019

02.05.2019

E.423

1278

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 416 ada 139 nolu parselin kamulaştırılması talebi

    b). 15.05.2019 1430

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çİftlikler Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alana ilişkin hazırlanan imar planı onayı
   9. . . .

Kapanış

2019 Temmuz Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Temmuz ayı toplantısı 01.07.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/07/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

01.07.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

 24.06.2019

E.1058

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

3.

25.06.2019

2019/2

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞER KOMİSYONU

Cenaze hizmetlerinin görüşülmesi

4.

25.06.2019

2019/3

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Çocuk yardımı yapılmasının görüşülmesi

    5.a)

14.06.2019

24.06.2019

2019/4

2019/5

İMAR KOMİSYONU

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Gemici Mah.si 416 ada 139 nolu parselin kamulaştırılması talebinin görüşülmesi

    b).

 14.06.2019

2019/4

İMAR KOMİSYONU

Çİftlikler Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alana ilişkin hazırlanan imar planı onayı

   6.

26.06.2019

E.492

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 67 ada 265 parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği Hakkında

   7.

26.06.2019

E.493

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İmar planına emsal hesabı ile ilgili plan notu eklenmesi hk.

   8.a)

26.06.2019

10.06.2019

E.494

1590

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İBRAHİM DEMİR'in 1998 yılında şehit düşen İsmail DEMİR'in isminin evinin yanındaki 4.TOKİ Bahçesindeki parka verilmesi

    b)

11.06.2019

1610

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Süleyman KARAAĞAÇ'ın Çay Mah.si Mezarlık alanındaki 568 ada 10 nolu parsele başka yer verilmesi talebi

    c)

24.06.2019

1784

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZKAN FİDAN'ın Şenyurt mah.de bulunan 886/1-2-3 nolu parsellerin olduğu alan için imar plan değişiklik talebi

   9.

26.06.2019

E.495

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eymir Mahallesi 57 ada 4 parsel ve 25 ada 7 parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği yapılması hk.

   10.

.

.

.

Kapanış

2019 Ağustos Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Ağustos ayı toplantısı 05.08.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/08/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.08.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

 25.07.2019

2019-3

BELTAŞ OSMANCIK BELEDİYESİ GIDA ENERJİ ULAŞIM EĞİTİM SPOR VE İNŞAAT HİZMETLERİ A.Ş

sermaye artırımı

   3.

 30.07.2019

E.20

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Çöp aracı alımı

4.

31.07.2019

2019/6

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Cenaze hizmetlerinin görüşülmesi

5.

31.07.2019

2019/7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

İBRAHİM DEMİR'in 1998 yılında şehit düşen İsmail DEMİR'in isminin evinin yanındaki 4.TOKİ Bahçesindeki parka verilmesi

   6.

  31.07.2019

2019/7

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Kent park projesi isminin "Mustafa Kemal ATATÜRK Parkı" olarak belirlenmesi talebi

    7.a)

 08.07.2019

2019/5

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mahallesi 67 ada 265 parsele ilişkin İmar Planı Değişikliği Hakkında

    b).

 08.07.2019

2019/5

İMAR KOMİSYONU

İmar planına emsal hesabı ile ilgili plan notu eklenmesi hk.

   c).

 08.07.2019

2019/5

İMAR KOMİSYONU

Süleyman KARAAĞAÇ'ın Çay Mah.si Mezarlık alanındaki 568 ada 10 nolu parsele başka yer verilmesi talebi

    d).

 08.07.2019

2019/5

İMAR KOMİSYONU

Özkan-Ayşe-Tuhan FİDAN ve Nevin GÖK-Fatih EREN'in Şenyurt Mah.de bulunan 886/1-2-3 nolu parsellerin olduğu alan için imar plan değişiklik talebi

   8.a)

 30.07.2019

28.06.2019

09.07.2019

E.643

1836

1882

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 719 ada 3 nolu parselin kamulaştırılması

     b).

08.07.2019

09.07.2019

1925-1926-1939

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alan için onaylanan imar planına itiraz

     c).

23.07.2019

2083

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ye ait Çay Mah.de bulunan 587 ada 7 nolu parseli satın alma talebi

     d).

26.07.2019

2136

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mah.si(Tapuda Cumhuriyet Mh.) 145 ada 12-13-14 nolu parsellerin olduğu alan için imar planı değişikliği talebi

   9.

.

.

.

Kapanış.

2019 Eylül Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Eylül ayı toplantısı 02.09.2019 Pazartesi günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2019 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/09/2019

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.09.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

  21.08.2019

2019/8

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Trafik Elektronik Denetleme Sisteminin Kaldırımlması

   3.

22.08.2019

E.301

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Cenaze aracı talep edilmesi

   4.

28.08.2019

E.99

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Doğu Kalkınma Ajansına(OKA)proje talebinde bulunulması için yetki talebi

    5.a)

 16.08.2019

2019/6

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mah.(Tapu da Cumhuriyet Mah.si) 719 ada 3 nolu parselin kamulaştırılması

   b).

 16.08.2019

2019/6

İMAR KOMİSYONU

Belediye ye ait Çay Mah.de bulunan 587 ada 7 nolu parseli satın alma talebi

    c).

 16.08.2019

2019/6

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mah.si(Tapuda Cumhuriyet Mh.) 145 ada 12-13-14 nolu parsellerin olduğu alan için imar planı değişikliği talebi

  6.a)

28.08.2019

20.08.2019

E.723

2334

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

10.06.2019 tarih 2019/30 nolu Meclis Kararının 7.Maddesinin d) bendindeki kararından komşu parsellerden alınacak muvafakat şartının kaldırılması talebi

    b)

28.08.2019

26.08.2019

E.723

2379

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit isminin Ömer Seyfettin Sokağa verilmesi talebi

    c)

28.08.2019

28.08.2019

E.723

2402

2403

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mah.si(Tapu da Cumhuriyet Mh.) 571 ada 145-40-41-42-145-148-175-176-177-178 nolu parsellerin olduğu alanda kat yüksekliğine konu imar değişikliği talebi

.

.

.

.

Kapanış

Olağan Üstü Meclis Toplantı Gündemi

2019 Aralık Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2019 yılı Aralık ayı toplantısı 02.12.2019 Pazartesi günü saat 17:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2019 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/12/2019

SAAT:17.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.12.2019

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

22.11.2019

E.509

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarma

   3.

27.11.2019

 E.93

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ    

(İnsan Kaynakları Şefliği)

Memur Boş kadro değişikliği yapılması

   4.a)

27.11.2019

15.11.2019

18.11.2019

E.979

3152

3158

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Mah.si 472 ada 26 nolu parselin satın alınması taleplerinin görüşülmesi

      b) 20.11.2019 3196

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 68 nolu parselde imar değişikliği
      c) 26.11.2019  3249

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Eymir Mah.si 25 ada 4 nolu parselin olduğu alanda imar değişikliği talebi
    5. . . . Kapanış.
2020 Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Ocak ayı toplantısı 06.01.2020 Pazartesi günü saat 17:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/01/2020

SAAT:17.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.01.2020

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

27.12.2019

E.293

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  3.

27.12.2019

E.292

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  4.

27.12.2019

E.102

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

5.

27.12.2018

E.101

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

 6-a)

10.12.2019

 2019/15

İMAR KOMİSYONU 

Cumhuriyet Mah.si104 ada 68 parsele ait imar plan değişikliği

    b)

10.12.2019

2019/15

İMAR KOMİSYONU 

Eymir Mahsi 25 ada 4 nolu parselin olduğu alan için hazırlanmış imar planı değişikliği

  7.a)

27.12.2019

24.12.2019

E.1076

3594

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah. 391 ada 7 nolu parselin kamulaştırılması talebi

    b) 26.12.2019 3609 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Cumhuriyet Mah.sinde bulunan mülkiyeti Belediye ait 109 ada 52 parselin satın alınması talebi
     c) 27.12.2019 3619 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Şenyurt Mah.si 751 ada 7-8-9 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış imar pl. değişikliği
  8. 27.12.2019 E.1077 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Esentepe Mah.de bulunan işgal altındaki Belediye ye ait arsaların devir ve satılması
  9. 27.12.2019 E.1078 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Yeşilçatma Mahallesi 443, 444 ve 445 adalar ve çevresine ilişkin İmar Planı Değişikliği

10.

 . .

.

Kapanış.

2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Şubat ayı toplantısı 03.02.2020 Pazartesi günü saat 17:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 03/02/2020

SAAT:17.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.02.2020

 

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

 27.01.2020

 E.16

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Şefliği)

Memur boş kadro değişikliği yapılması

 3.

10.01.2020

2020/1

İMAR KOMİSYONU 

Şenyurt Mahallesi 751 ada 7-8-9 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış imar planı değişikliği

   4.

10.01.2020

2020/1

İMAR KOMİSYONU 

Yeşilçatma Mah.si 443-444-445 nolu adalar ve çevresine ilişkin Belediyemiz  hazırlanmış İmar planı değişikliği

  5.

 06.01.2020

2020/4

BELEDİYE MECLİSİ KARARI

 Eymir Mah.si 25 ada 4 nolu parselin olduğu alana ait OSB giriş çıkışı için hazırlanmış imar plan değişikliği

 6.a)

29.02.2020.

10.01.2020

E.131

089

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 429 ada 38 parsel ve 1031 ada 39-40 parsellere ilişkin imar planı değişikliği

   b)

13.01.2020

0116

                  "

Yazı Mah.si 472 ada 27 nolu parselin satın alınması talebi

  c)

16.01.2020

0193

                 "

Cumhuriyet Mah. 109 ada 7 nolu parselin satın alınması talebi

  d)

28.01.2020

0356

                 "

Cumhuriyet Mah. 109 ada 8 nolu parselin satın alınması talebi

  e)

28.01.2020

0352

                 "

Yeşilçatma Mah.si 602 ada 27 nolu parsele Akaryakıt İstasyonu Yapılması

 

  7.

29.01.2020

E.128

                 "

Şenyurt Mah.si 137 ada 4-5-126 nolu parsellerin olduğu alana ait imar plan değişikliği

  8.

29.01.2020

E. 127

                   "

Yapı Kullanma İzin Belgesi harc ücretinin belirlenmesi

  9.

.

.

.

 Kapanış.

2020 Mart Ayı Meclis Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Mart ayı toplantısı 02.03.2020 Pazartesi günü saat 17:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.           

2020 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/03/2020

SAAT:17.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.03.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

2.

26.02.2020

E.9

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Kent Konseyi Yürütme Kurulu Kararının görüşülmesi

   3.

06.02.2020

 2020/2

İMAR KOMİSYONU 

Yeşilçatma Mahallesi 443-444-445 nolu adalar ve çevresine ilişkin imar planı değişikliği

4.

06.02.2020

2020/2

İMAR KOMİSYONU 

Gemici Mah.si 429 ada 38 parsel ve 1031 ada 39-40 parsellere ilişkin imar planı değişikliği

   5.

06.02.2020

2020/2

İMAR KOMİSYONU 

Şenyurt Mah.si 137 ada 4-5-126 nolu parsellerin olduğu alana ait imar plan değişikliği

   6.

06.02.2020

2020/2

İMAR KOMİSYONU

Yazı Mah.si 472 ada 27 nolu parselin satın alınması talebi

   7.

20.02.2020

E.225

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Belediye Spor Kulubüne yer tahsis edilmesi talebinin görüşülmesi

   8.a)

26.02.2020

10.02.2020

E.242

 492

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 67 ada 2 nolu parselin olduğu alan için talep edilen imar pl.değişikliği

  b)

10.02.2020

 507

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hıdırlık Mah.si 509 ada 13 parselle belediye ye ait 1092 ada 5-6-7 nolu parsellerin takası

 

  c)

19.02.2020

 618

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 113 ada 74 nolu parselin olduğu alan için talep edilen imar pl.değişikliği

   d)

21.02.2020

 670

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çiftlikler Mah.si 156 ada 5 parselin olduğu alan için hazırlanmış imar pl.onaylanması

    e)

24.02.2020

 697

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilçatma Mah.si 438 1 ve 2 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar değişikliği

   f)

25.02.2020

 697

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mah.si 329 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar değişikliği

   9.

.

.

.

Kapanış.

 

2020 Mayıs Ayı Olağanüstü Meclis Toplantı Gündemi

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince,     Coronovirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hijyenin önemine vurgu yapmak, aynı zamanda vatandaşlarımıza da bir nebze katkı sağlamak amacıyla Ramazan ayı süresince konut, işyeri ve tüm abonelerinin içme suyu tarifesinde indirime gidilmesi için, Belediye meclisi toplantısı 11/05/2020 Pazartesi günü saat:14.00 de gerekli sağlık tedbirleri alınarak Belediye Evlendirme salonunda  Olağanüstü yapılacaktır.
    Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim. 

2020 Eylül Ayı Meclis Gündemi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Eylül ayı toplantısı 07.09.2020 Pazartesi günü saat 16:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ: 07/09/2020

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYISI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

07.09.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

18.08.2020

2020/6

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 709 ada 3 ve 4 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış imar pl.değişikliği

 3.

  a)

02.09.2020

17.08.2020

E.828

2673

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 67 ada 270 ve 271 nolu parseldeki hisselerin takas edilmesi talebi

   b)

13.08.2020

2643

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çorum İl Kültür ve Turizm Müd.nün Osmancık Kütüphanesi için yer tahsis talebi

   c)

26.08.2020

2777

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çiftlikler Mah.si 152 ada nolu parselin olduğu alana ait imar planının onay talebi

   d)

27.08.2020

2789

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 1200 adaya ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği talebi

  e)

27.08.2020

2798

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mah.si 116 ada 45-46-47-48-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere ait imar değişikliği

   f)

31.08.2020

2846

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 1315 ada 29 ve 30 nolu parsellerin, önüne yapılan binalara dahil edilmesi

  g)

01.09.2020

2839

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 77 ada 157 nolu parsel ile 816 ada 1 nolu parselin kamulaştırılması talebi

 4.

.

.

.

Kapanış.

2020 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Ekim ayı toplantısı 05.10.2020 Pazartesi günü saat 16:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ: 05/10/2020

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYISI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

05.10.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2. a)

18.09.2020

2020/7

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 152 ada nolu parselin olduğu alana ait imar planının onay talebi

    b)

18.09.2020

2020/7

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 1200 adaya ilişkin hazırlanan imar planı değişikliği talebi

    c)

18.09.2020

2020/7

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mah.si 116 ada 45-46-47-48-49-50-51-52-53 ve 54 nolu parsellere ait imar değişikliği

    d)

18.09.2020

2020/7

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 1315 ada 29 ve 30 nolu parsellerin, önüne yapılan binalara dahil edilmesi

     e)

18.09.2020

2020/7

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 77 ada 157 nolu parsel ile 816 ada 1 nolu parselin kamulaştırılması talebi

  3.

29.09.2020

E.905

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçenin ortasından geçen D-100 karayoluna cephe doğu kısmındaki imar harici olan sağlı sollu 100 mt.lik alanın imar planına dahil edilmesi için kamu yararı kararı alınması

  4. a)

29.09.2020

07.09.2020

E.904

3098

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Esentepe(Tapuda Koyunbaba)Mh.de belediye ye ait 527 ada 31 nolu parselin satılması

     b)

29.09.2020

15.09.2020

E.904

3014

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mh.de Belediye ye ait 109 ada 58 nolu parselin satın alınması talebi

 5.

.

.

.

Kapanış.

2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı

  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Kasım ayı toplantısı 02.11.2020 Pazartesi günü saat 16:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2020 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/11/2020

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.11.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

2.

26.10.2020

293

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2021 yılı Gelir Tarifesi  
b) 2021 ve izleyen iki yıla ait (2022-2023) tahmini bütçenin görüşülmesi

   3.

26.10.2020

294

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarma yapılması

   4.

12.10.2019

E.281

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Ön Ödemeli Su Sayacı Hk.

   5.

12.10.2020

E.156

İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ

2 ayrı hizmet için ücret tarifesi belirlenmesi

   6.

27.10.2020

.

BELTAŞ OSMANCIK BELEDİYESİ GIDA ENERJİ ULAŞIM EĞT.SPOR İNŞ.H.A.Ş

BELTAŞ'ın sermaye artırım talebinin görüşülmesi

   7.

26.10.2020

184

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Boğazkale Belediyesinin araç talebinin görüşülmesi

   8.

26.10.2020

185

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Rifat GÖBEL tarafından Belediye ye hibe edilen aracın kabulünün görüşülmesi

   9.

27.10.2020

343

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bakanlığından Belediyemize hibe edilen Ambulansın kabulü.

 

   10.

26.10.2020

91

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

(OSMANCIK KENT KONSEYİ)

1-Şehir merkezindeki Çeltik Fb.

2-Koyunbaba Köprüsü ve Türbesinin aydınlatılması

3-Kaykay ve scooter pistinin yapılması

 11.a)

27.10.2020

31.08.2020

1040

2824

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 844 ada 10 nolu parselin trampa talebi

    b)

08.09.2020

2938

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 421 ada 10-11 nolu parsellerin istimlakı.

    c)

16.10.2020

3407

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mah.si 286 ada 63 nolu parselin satın alma talebi

   d)

27.10.2020

3565

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çiftlikler Mah.si 194 ada 10 nolu parsele ait imar pl.değişikliği

  12 .

.

.

.

 Kapanış.

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Aralık ayı toplantısı 07.12.2020 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2020 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 07/12/2020

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

07.12.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

2.

13.11.2020

1

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU

Şehir merkezindeki Çeltik Fb. ile ilgili Osmancık Kent Konseyi Kararının görüşülmesi

   3.

11.11.2020

36

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Orman Genel Müdürlüğünden 2 adet araç talep edilmesi

   4.

25.11.2020

219

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GES için Kredi talep edilmesi

   5.

27.11.2020

330

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Belediye ye ait taşınmazların kira süresinin belirlenmesi

    6.

02.12.2020

24.11.2020

1167

3849

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ziraat Odası Başkanlığının yer tahsis talebi

   7.

02.12.2020

1168

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 421 ada 10-11-12 nolu parsellerin olduğu alana ilişkin imar pl.değişikliği

   8 .

.

.

.

 Kapanış.

2021 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Ocak ayı toplantısı 04.01.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2021 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

   

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/01/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

04.01.2021

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

22.12.2020

212

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  3.

22.12.2020

213

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  4.

22.12.2020

78

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

5.

23.12.2020

79

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

  6.

25.12.2020

365

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Gelir Şefliği)

Belediye kira alacaklarının Covit-19 tedbirleri kapsamında değerlendirilmesi

   7.

28.12.2020

396

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Çampınar Köyü D-100 karayolu üzerindeki 3316 nolu parselin olduğu alanın içkili yer bölgesi tespit edilmesi talebi

  8.

18.12.2020

7

PLAN ve BÜTÇE KOMİSYONU

Osmancık Ziraat Odası Başkanlığının yer tahsis talebi

9.

11.12.2020

 9

İMAR KOMİSYONU 

Gemici Mahallesi 421 ada 10-11-12 nolu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan plan değişikliği

  10.

28.12.2020

1262

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Esentepe Mah.deki Gecekondu arazilerinin belediyeye devri

 11.a)

28.12.2020

16.12.2020

1263

4112

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mah.si 862 ada 75 nolu parselin kamulaştırılması talebi

    b)

28.12.2020

22.12.2020

1263

4187

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 806 ada 10 nolu parselin satın alınması talebi

 12.

.

.

.

Kapanış.

2021 Yılı Şubat Ayı Meclis Toplantısı

 İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Şubat ayı toplantısı 01.02.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2021 YILI ŞUBAT AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/02/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

01.02.2021

 

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

14.01.2021

 17

 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

         (Gelir Şefliği)

Asri Mezarlıktaki Kur'an Kursu nun  tahsis süresinin uzatılması

 3.

22.01.2021

25

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Kamu Yararı Kararı alınması

 4.

08.01.2021

2021/1

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU 

Belediye kira alacaklarının Covid-19 tedbirleri kapsamında değerlendirilmesi

   5. 26.01.2021 2021/1 BELTAŞ OSMANCIK BLD.GIDA EN.ULAŞIM EĞT.SPOR VE İNŞ.HİZ.A.Ş 2 adet minübüs 1 adet otobüsün Belediye ye hibe edilmesi
   6. 27.01.2021 384 İPEKTAŞ İNŞAAT TUR.TİC.LTD.ŞTİ. 1 adet kamyonun hibe edilmesi
   7. 27.01.2021 4 TEMZİLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Belediyemize tahsis edilen aracın kabulü

  8.

 .01.2021

2021/1

İMAR KOMİSYONU

Şenyurt Mah.si 862 ada 75 nolu parselin kamulaştırılması talebİ,

  9.a)

27.01.2021

11.01.2021

...

125

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.844 ada 10 parselin takas talebi

   b)

14.01.2021

159

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Mah.si 460 ada 25 parsele bitişik 460 ada 28 parselin satın alınması talebi

   c) 20.01.2021 273

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mahallesi 863 ada 9 parselin satın alınması talebi
   d) 25.01.2021 346

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mahallesi 107 ada 56 parsele ilişkin planı değişikliği
  e) 25.01.2021 362 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ Çiftlikler Mah. 152 ada 2 parsele ilişkin imar planı onay talebi

 10

.

.

.

 Kapanış.

2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

    İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarih 71188846/868613 sayılı yazıları gereğince Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Mayıs ayı toplantısı 17.05.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2021 YILI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 17/05/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

17.05.2021

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

22.04.2021

2021/48

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

2020 Mali yılı bütçe gelir gider kesin hesabının görüşülmesi

3.

22.04.2021

2021/49

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

2020 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

   4.

   a)

 20.04.2021

4-1

İMAR KOMİSYONU

Gürleyik Mah.si 416 ada 18 nolu parselin imar planı değişikliği talebi 

b)

 20.04.2021

4-2


İMAR KOMİSYONU
 

Eymir Mah.si Cezaevi alanı için 57 ada 4 parselin olduğu alanda imar pl.değişikliği

5.

a)

05.05.2021

22.04.2021

522

1618

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

 Koyunbaba Mah.sindeki Belediye ye ait 733 ada 15 parselin satın alınması talebi

    b)

05.05.2021

27.04.2021

522

1653

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 1072 adaya ait imar planı değişikliği

6.

.

.

.

Kapanış

 

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Su Deposu Yapım İşi İhale İlanı

                                                                                                             

 

                                                                                    Yapım İşi için ihale ilanı

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Osmancık OSB’de Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyileştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor Projesi için bir yapım işi ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri de içeren İhale Dosyası Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:33 Osmancık/Çorum adresinden veya www.osmancikosb.org.tr ve www.oka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.

Teklif teslimi için son tarih ve saati 12.07.2021 – 15:00

Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; www.osmancikosb.org.tr  ve www.oka.org.tr adresinde yayınlanacaktır.

Teklifler, 12/07/2021 tarihinde, saat 15:00’da ve Kızılırmak Mahallesi Adnan Menderes Caddesi No:33 Osmancık/Çorum adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Ağustos ayı toplantısı 02.08.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2021 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/08/2021

SAAT: 15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.08.2021

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

13.07.2021

6-1

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bazı parsellerin KSS Kooperaitifi adına tahsis edilmesi talebi

   3.

 

13.07.2021

6-2

İMAR KOMİSYONU

 

Hilmi YEDEKÇİ ve müştereklerinin 1138-1339 adaların  emsal artırım talebi

   4. 13.07.2021 6-3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mahallesi 77 ada 29-30-46 parseller ve çevresine ait İmar Planı Değişikliği

   5.

27.07.2021

06.07.2021

2484

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 71 ada 46 parselle ilgili imar planı düzeltilmesi talebi

   6.

.

.

.

Kapanış.

2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Eylül ayı toplantısı 06.09.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2021 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/09/2021

SAAT: 15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.09.2021

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

    2.

13.08.2021

164

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Şehit Öğretmen Şenay AYBÜKE YALÇIN isminin Koyunbaba Mah.deki parka verilmesi

   3.

23.08.2021

169

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kazıcı yükleyici kepçe alınması

   4.

01.09.2021

257

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarma yapılması

5.

10.08.2021

7

İMAR KOMİSYONU

Eymir Mahallesi 57 Ada 4 parsele Ceza İnfaz Kurumu için imar pl.değişikliği yapılması

   6.a)

31.08.2021

27.07.2021

941

2630

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt (Tapuda Cumhuriyet) Mahallesi 874 ada 68-69-70-71 parsellerdeki hisselerin bedelsiz olarak belediyemize devredilmesi

   b)

 28.07.2021

 2653

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 4 ada 4 parselin kamulaştırılması talebi

    c)

09.08.2021

2817

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları tarafından Çorum yolu kavşağında yapılacak kamulaştırma planına esas imar planı tadilatı

   d)

12.08.2021

2858

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Ziraat Odası tarafından Mustafa Kemal Atatürk parkından yer tahsis edilmesi talebi

   e)

16.08.2021

2873

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çay Mahallesi 355 ada 125 parselin Yapı Kayıt Belgesi kapsamında satın alınması

    f)

26.08.2021

3016

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mahallesi 418 ada 1 parselin Koyunbaba Vakfına devredilmesi talebi

    g)

27.08.2021

3023

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 1200 adaya ilişkin İmar Planı Değişikliği

    h)

31.08.2021

3035

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Ardıç Köyü 188 ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsel için hazırlanmış imar planı onayı

    ı)

31.08.2021

3052

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alan  için hazırlanmış imar planı onayı

    7.

31.08.2021

942

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe içerisindeki 1331-1332-1333-1334-1335-1336-1339 ve 1341 adadaki Belediye ye ait parsellerin satışının görüşülmesi

   8.

.

.

.

Kapanış.

2021 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Ekim ayı toplantısı 04.10.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
       Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                        2021 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 04/10/2021

SAAT: 15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

   1.

04.10.2021

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

  2-1

21.09.2021

8

İMAR KOMİSYONU

Karayolları tarafından Çorum yolu kavşağında yapılacak kamulaştırma planına esas imar planı tadilatı

   2-2

21.09.2021

8

İMAR KOMİSYONU

Osmancık Ziraat Odası tarafından Mustafa Kemal Atatürk parkından yer tahsis edilmesi talebi

   2-3

21.09.2021

8

İMAR KOMİSYONU

Gemici Mahallesi 418 ada 1 parselin Koyunbaba Vakfına devredilmesi talebi

   2-4

21.09.2021

8

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 1200 adaya ilişkin İmar Planı Değişikliği talebi

   2-5

21.09.2021

8

İMAR KOMİSYONU

Ardıç Köyü 188 ada 1 parsel ve 189 ada 1 parsel için hazırlanmış imar planı onayı

   2-6

21.09.2021

8

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alan  için hazırlanmış imar planı onayı

  3.a)

29.09.2021

14.09.2021

1073

3239

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mahallesi 287 ada 1 parsel için kamu yararı kararı alınması talebi

    b)

29.09.2021

20.09.2021

1073

3302

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğüne Yeni Mahalle 460 ada 29, 30 ve 31 parsellerin tahsis edilmesi talebi

   4.

.

.

.

Kapanış.

   

2021 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Kasım ayı toplantısı 01.11.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
       Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2021 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/11/2021

SAAT:15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

01.11.2021

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

2.

 25.10.2021

303

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

a) 2022 yılı Gelir Tarifesi  
b) 2022 ve izleyen iki yıla ait (2023-2024) tahmini bütçenin görüşülmesi

   3-1

11.10.2021

9

İMAR KOMİSYONU

Güney Mahallesi 287 ada 1 parsel için kamu yararı kararı alınması talebi

   3-2

11.10.2021

9

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 699 ada 1 parselin olduğu yer için hazırlanmış imar planı onayı

   3-3

11.10.2021

9

İMAR KOMİSYONU

Yeşilçatma Mah.si 434 ada 2 parselin olduğu yer için hazırlanmış imar planı onayı

   4.a)

27.10.2021

11.10.2021

1194

3505

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hıdırlık Mahallesi 509 ada 13 parsel ile belediye ye ait taşınmazların trampa yapılması

      b)

27.10.2021

15.10.2021

1194

3589

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Mahallesi 482 ada 36 parseldeki belediye hissesinin satın alınması talebi

      c)

27.10.2021

21.10.2021

1194

3680

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Baldıran Köyü 215 ada 60-61 ve 62 parseller için kamu yararı kararı alınması talebi

d)

27.10.2021

26.10.2021

1194

3750

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 1200 ada için İmar Planı Değişikliği
e)

27.10.2021

27.10.2021

1194

3756

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mah.si 104 ada 71 nolu parselin olduğu alan için 04.10.2021 tarih 2021/77 nolu meclis kararıyla onaylanan imar planına İtiraz başvurusu
   5. . . . Kapanış.
2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Aralık ayı toplantısı 06.12.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
       Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2021 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 06/12/2021

SAAT:15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

06.12.2021

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

   2. 26.11.2021 245 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Doğalgaz döşenmesi talep edilen yerlere taahhüt verilmesi

3.

 29.11.2021

327

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarma yapılması

   4. 28.10.2021 276 ULUSLARARASI TARIM ŞEHİRLER BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI Tarım Şehirleri Birliğine Üye Olunması
  5.a)

30.11.2021

03.11.2021

1326

3886

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Karayolları tarafından Çorum yolu kavşağında yapılacak kamulaştırma planına esas imar planı tadilatı

    b)

30.11.2021

12.11.2021

1326

3920

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe Emniyet Müdürlüğünün 2021/79 nolu meclis kararındaki tahsis talebinin devir olarak değiştirilmesi

  c)

30.11.2021

09.11.2021

1326

3230

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çay Mahallesi 133 ada 29 parsele karşılık başka bir taşınmazla trampa talebi

  d) 30.11.2021

18.11.2021

1326

3984

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çay Mahallesi 355 ada 106 nolu parsel ile 589 ada 5 ve 6 parselllerin trampa edilmesi talebi

   6. . . . Kapanış.
Çiftlikler-Cumhuriyet ve Güney Mahallerinde yer alan Osmancık Toprak Sanayi İmar Planında bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından teklif edilen bölgeye ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği

Çiftlikler-Cumhuriyet ve Güney Mahallerinde yer alan Osmancık Toprak Sanayi İmar Planında bulunan Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü tarafından teklif edilen bölgeye(Osmancık-Merzifon ayracı Laçin Devlet Yolu (KM:0+000,00-1+440.60 arası) ilişkin 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği teklifinin 3194 sayılı yasanın 8.maddesi (b) fıkrası gereğince, 06.12.2021 tarih ve 2021/95 sayılı Osmancık Belediyesi Meclis kararı ile aynen uygun görülerek onaylanmış olup; alınan Meclis kararı ile imar planı tadilatına konu pafta ozalit kopyaları 13.12.2021 ile 13.01.2022 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin giriş katında bulunan İlan Panosuna asılmak suretiyle bir (1) ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.

 

2022 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2022 yılı Ocak ayı toplantısı 03.01.2022 Pazartesi günü saat 15:00`da Güney Mah.si Çorum Caddesi üzerinde bulunan Belediye Başkanlığı yeni binasında belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2022 YILI OCAK AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 03/01/2022

SAAT:15.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

03.01.2022

 

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

21.12.2021

241

YAZI İŞLERİ  MÜDÜRLÜĞÜ 

Denetim Komisyonu Seçimi Yapılması

  3.

21.12.2021

242

YAZI İŞLERİ   MÜDÜRLÜĞÜ 

Meclis toplantı günü ile tatil ayının belirlenmesi

  4.

28.12.2021

17

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD.

İtfaiye ve Zabıta personeli maktu fazla çalışma ücretinin belirlenmesi

5.

29.12.2021

18

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD

Sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesi

 6.a)

28.12.2021

17.12.2021

1457

4349

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çiftlikler Mahallesi 236 ada 60 parselin imar planı ile ilgili mağduriyetin giderilmesi

     b)

28.12.2021

29.12.2021

1457

4513

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeni Mah.460 ada 29-30-31 parsellerin emniyet binası yapılmak üzere hazineye devri
   7. . . . Kapanış.
Gemici mahallesi 1113 ada 1 parsel, 391 ada, 873 ada ve 893 adada bulunan bazı münferit parsellerin bulunduğu bölgede 3194 sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması

Çorum ili Osmancık ilçesi Gemici mahallesi  1113 ada 1 parsel, 391 ada 4-6-7-61-67-68-69-70-71-72 parsel, 873 ada 16-74-75-76-77-79-80-81-82  parsel ve 893 ada 18-20-21-22-23-24-25-26-27-28-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-51-52-53-54-55-56-57 parsellerin bulunduğu bölgede 3194  sayılı yasanın 18. Maddesi gereğince yapılan imar uygulaması  09.12.2021 tarih ve 2021/132 sayılı Osmancık Belediye Encümen kararı ile aynen onaylanmış olup; alınan Encümen kararı, parselasyon planı ve dağıtım cetveli 06/01/2022 ile 05/02/2022 tarihleri arası ilan edilmek üzere Belediyemiz zemin girişi katında bulunan ilan panosuna asılmak suretiyle bir ay süre ile usulüne uygun şekilde askıya çıkartılmıştır.

 

Anonslar

Koyunbaba TOKİ Konutları Kura Çekiliş Listesi
2018 Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

 Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2018 yılı Ekim ayı toplantısı 02.10.2018 Salı günü saat 16:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                     2018 YILI EKİM AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 02/10/2018

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

02.10.2018

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

2.

19.09.2018

E.619

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

3.

 11.09.2018

2018/7

İMAR KOMİSYONU

Bekir DAĞ'a ait Koyunbaba Mahallesi 63 ada 182 nolu parselin olduğu bölge için hazırlanmış imar tadilatı

   4.

 11.09.2018

2018/7

İMAR KOMİSYONU

Mesadet TAŞDEMİR V. Av.Vecdet TUNCAY'ın Cumhuriyet Mah.si 135 ada 185 nolu parselin tapusunun devir talebi

  5.

   a)

27.09.2018

E.972

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

YeşilÇatma Mah. 609 ada 4 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı

   b)

        "

    "

                    "

Koyunba Mah. 63 ada 20 nolu parselin olduğu bölgeye ait imar planı tadilatı

   c)

        "      

      "

                    "

Çayır Köyü Börekçi yazısı mevkii 354 nolu parselin olduğu yer için hazırlanmış imar planı onayı

   d)

         "

      "

                     "                                

Cumhuriyet Mah. 882 adanın olduğu alana ait imar planı tadilatı

                                                                                                           

 

   e)

          "

      "

                     "

Sanayi Sitesi Koop.Başkanlığının Çiftlikler Mah.si 697 ada 1 nolu parselin tahsis edilmesi talebi

   f)

          "

       "

                     "

Cumhuriyet Mah. 137 ada 4 nolu parselin olduğu alana ait imar planı tadilatı

  6.

         "

     "

                  "

Kapanış.

4. ETAP KOYUNBABA TOKİ KONUTLARI BANKA İLE SÖZLEŞME DUYURUSU

4. Etap Koyunbaba Toki Konutları  22 Nisan 2019- 10 Mayıs 2019 tarihleri arasında, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Çorum Osmancık Şubesi'nde ekteki programa göre gerçekleştirilecektir.

 

                                  

TKDK ALTINCI BAŞVURU ÇAĞRI İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 08 Mayıs 2019 tarihinde Altıncı Başvuru Çağrı İlanına çıkmış bulunmaktadır. Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

OSMANCIK YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ ÖDÜL ÇİZELGESİ

BAŞLANGIÇ TARİHİ : 5 EKİM 2019

BAŞLANGIÇ SAATİ  :  10:00 – 18:00

YER                            : AT YARIŞLARI ALANI

                                                              OSMANCIK YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ

                                                                                  ÖDÜL ÇİZELGESİ

S.NO

BOYLAR

BİRİNCİ 

İKİNCİ

ÜÇÜNCÜ 

DÖRDÜNCÜ

BEŞİNCİ 

ALTINCI

YEDİNCİ

SEKİZİNCİ

TOPLAM

1

MİNİK1

300TL

210TL

200TL

200TL

80TL

80TL

80TL

80TL

1230TL

2

MİNİK2

300TL

210TL

200TL

200TL

80TL

80TL

80TL

80TL

1230TL

3

TEŞVİK1

350TL

230TL

200TL

200TL

80TL

80TL

80TL

80TL

1300TL

4

TEŞVİK2

350TL

230TL

200TL

200TL

80TL

80TL

80TL

80TL

1300TL

5

TOZKOPARAN

380TL

250TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1430TL

6

AYAK

380TL

250TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1430TL

7

DESTE KÜÇÜK

400TL

250TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1450TL

8

DESTE ORTA

400TL

250TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1450TL

9

DESTE BÜYÜK

400TL

250TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1450TL

10

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK

400TL

260TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1460TL

11

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK

400TL

260TL

200TL

200TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1460TL

12

BÜYÜK ORTA

420TL

270TL

210TL

210TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1510TL

13

BAŞALTI

450TL

300TL

225TL

225TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1600TL

14

BAŞALTI

480TL

320TL

250TL

250TL

100TL

100TL

100TL

100TL

1700TL

                 

TOPLAM

20.000TL

OSMANCIK PIRLANTA PİRİNÇ KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ KAPSAMINDA YAPILACAK RAHVAN AT YARIŞLARI ŞARTNAMESİ VE ÖDÜL ÇİZELGESİ

1-Yarışlar 06 Ekim 2019 tarih Pazar günü saat 12:00 da Osmancık Atlı Spor Kulübü stadyumunda yapılacaktır.

 

2-Yarışlar 14 kategoride yapılacaktır

 

 KATEGORİLER 

FEDERASYON KOŞUSU

1.Kategori: Rahvan Baş                                          2200 metre koşacaktır.

2.kategori: Rahvan Başaltı                                    2000 metre koşacaktır.

3.kategori: Rahvan Büyük Orta                            1800 metre koşacaktır.

4.kategori: Rahvan Küçük Orta                            1600 metre koşacaktır. 

6.Kategori: Rahvan 3.Tay                                      1200 metre koşacaktır.

5.Kategori: Rahvan 4.Tay                                      1400 metre koşacaktır.

7.Kategori: İthal A                                                  2200 metre koşacaktır.

8.Kategori: İthal B                                                  2000 metre koşacaktır.

FEDERASYON DIŞI KOŞUSU

9.Kategori: Merkep                                                  600 metre koşacaktır.

10.Kategori: Rahvan 2.Tay                                    1000 metre koşacaktır.

11.Kategori: Rahvan Deste                                   1500 metre koşacaktır.

12.Kategori: Yerli Dörtnal                                       1200 metre koşacaktır.

13.Kategori: Arap Dörtnal                                    1800 metre koşacaktır.

14.Kategori: İngiliz Dörtnal                                      1800 metre koşacaktır.

 

3- Yarışlar Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu kurallarına göre yapılacaktır.

 

4-Yarışa katılacak at ve sahiplerinin kimlik belgeleri ile gelmeleri zorunludur.

 

5-Jokeylerin forma ve kasklarını yanlarında getirmeleri ve yarış esnasında takmaları zorunludur.

 

6-At sahipleri Banka İBAN numarası ile gelmelidir.

 

7- Toplam ikramiyelerin  % 50’si 1.ye,  % 30’u 2.’ye, % 20’si 3.’ye verilecektir.

 

8- Hakem heyetinin kararı kesindir, itirazda bulunulmaması rica olunur.

 

9-Hava muhalefeti dolasıyla yarışların ertelenmesi veya iptali tertip komitesinin yetkisindedir.

 

10-Rahvan koşularda at sayısının fazla olması durumunda grup ve final olmaz üzere koşulacaktır.

 

11- 18 yaşından küçük ve lisanssız jokeylerin katılması yasaktır.

 

12-Arap ve İngiliz atları 6 attan sonrası A ve B grubu olmak üzere koşulacaktır.

 

13-A Grubu 3.200 TL B Grubu 2.800 TL olarak belirlenmiştir.

 

                                                                                                     ÖDÜLLER

 

FEDERASYON ÖDÜLLERİ

OSMANCIK BELEDİYESİ ÖDÜLLERİ

FEDERASYON DIŞI KATAGORİLER

RAHVAN BAŞ             : 6.500TL

RAHVAN BAŞ             : 7.500TL

MERKEP KOŞUSU        : 500TL

RAHVAN B .ALTI        : 5.000TL

RAHVAN B .ALTI        : 5.000TL

2’Lİ TAY                            : 2.000TL

RAHVAN B.ORTA       : 4.500TL

RAHVAN B.ORTA       : 3.500TL

RAHVAN DESTE           : 5.000TL

RAHVAN K.ORTA       : 4000TL

RAHVAN K.ORTA       : 3.000TL

YERLİ DÖRTNAL           : 3.000TL

RAHVAN 4’LÜ TAY     :3.250TL

RAHVAN 4’LÜ TAY     :2.000TL

ARAP ATI                       : 6.000TL

RAHVAN 3’LÜ TAY     :3.000TL

RAHVAN 3’LÜ TAY     :1.500TL

İNGİLİZ ATI                    : 6.000TL

İTHAL A.                      : 2.250TL

 

 

İTHAL B.                      : 1.500TL

 

 

 

 

            

                                    TERTİP KOMİTESİ                                                                          Ahmet GELGÖR

                                    Hüseyin CEBECİ                                                                            Belediye Başkanı

                                   MUZAFFER AYNA 

                                   AHMET ÖZOĞLU

                                RAMAZAN ÇALIŞKAN

                                     SEHER KÖKEZ

2020 Haziran Ayı Meclis Gündemi

  İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Haziran ayı toplantısı 10.06.2020 Çarşamba günü saat 13:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
10/06/2020

SAAT:13.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

10.06.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

 04.06.2020

E.86

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Encümen üyesi seçimi yapılması

 3.

04.06.2020

E.87

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

 4.

26.03.2020

2020/1

DENETİM KOMİSYONU

2019 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması

 5.

12.02.2020

.

BAŞKANLIK

2019 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

 6.

16.04.2020

2020/64

MALİ HİZMETLER MÜD.ĞÜ(Bld.Encümeni)

2019 Mali yılı gelir gider kesin bütçenin görüşülmesi

 7.

16.04.2020

2020/65

MALİ HİZMETLER MÜD.ĞÜ(Bld.Encümeni)

2019 Mali yılı taşınır mal kesin hesabının görüşülmesi

 8.

04.06.2020

E.146

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

 19 HN 153 plakalı aracın Belediye ye  hibe edilmesi

 9.

04.06.2020

E.18

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 Çöp aracının hacz edilmemesi için kamu yararı kararı alınması

 10.

04.06.2020

E.54

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

 Belediye ye ait Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin kullanım tarife ücretlerinin belirlenmesi

 11. 04.06.2020 E.85 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Telesjopik bomlu sepetli aracın özel kişi ve kuruluşlarca  kullanım tarifesinin belirlenmesi

 12. a)

13.03.2020

2020/3

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.si 67 ada 2 nolu parselin olduğu alana ait imar pl.değişikliği

 

2020 YILI HAZİRAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

SAYI

GELDİĞİ YER

TOPLANTI TARİHİ:
10/06/2020

SAAT:13.00

TARİHİ

.

.

KONUSU

 b.)

13.03.2020

2020/3

İMAR KOMİSYONU

Cumhuriyet Mah.si 113 ada 23 ve 74 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar pl.değişikliği

 c.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Çiftlikler Mah.si 156 ada 5 nolu parselin olduğu alan için hazırlanmış imar pl.onaylanması

 d.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Yeşilçatma Mah.si 438 1 ve 2 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar pl.değişikliği

 e.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Güney Mah.si 329 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellerin olduğu alan için talep edilen imar değişikliği

 f.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

Hıdırlık Mah.si 509 ada 13 nolu parselle, belediye ye ait 1092 ada 5-6-7 nolu parsellerin takas talebi

 g.) 13.03.2020 2020/3

İMAR KOMİSYONU

İlçemiz Esentepe  Mahallesi 1314 ada 1 nolu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan İmar Planı Değişikliği

 13.

 a)

04.06.2020

23.03.2020

E.505

1158

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mahallesi 329 ada 1-2-3-4 ve 5 nolu parsellere ilişkin İmar Planı Değişikliği talebine itiraz başvurusu

 b)

02.06.2020

1771

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 844 ada 1 nolu parsel ile Eymir Mahallesi 1240 ada 3 ve 4 nolu parsellerin takas edilmesi talebi

  c) 04.06.2020 1804

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yazı Mahallesi 472 ada 27 parselin satın alınması talebi
 14. 05.06.2020 E.506

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Kamulaştırılması planlanan Kızılırmak Sahil kenarındaki alanlar için kamu yararı kararı alınması

 15.

.

.

.

Kapanış

2020 Temmuz Ayı Meclis Gündemi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Temmuz ayı toplantısı 06.07.2020 Pazartesi günü saat 16:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
06/07/2020

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

06.07.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

01.07.2020

E.176

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

İlçe merkezindeki Kale Otelin İçkili alan bölgesine alınmasının görüşülmesi

 3.

05.03.2020

1

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

Osmancık Kent Konseyi 2020 yılı bütçe talebinin görüşülmesi

 4.

17.06.2020

2

PLAN BÜTÇE KOMİSYONU

 Belediye ye ait Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksinin kullanım tarife ücretlerinin belirlenmesi

 5.

16.06.2020

2020/4

İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mahallesi 844 ada 1 nolu parsel ile Eymir Mahallesi 1240 ada 3 ve 4 nolu parsellerin takas edilmesi talebi

 6.

 a)

01.07.2020

11.06.2020

E.611

1870

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 1304 ada 11 nolu parseldeki Belediye hissesinin satın alınması talebi

 b)

25.06.2020

2078

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Güney Mah.si 287 ada 1nolu parsele ilişkin hazırlanan imar değişikliği talebi

c)

29.06.2020

2118

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çay Mah.si 133 ada 154 nolu  parsele ilişkin hazırlanan imar değişikliği talebi

 d)

01.07.2020

2140

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 416 ada 183 nolu  parsele ilişkin hazırlanan imar değişikliği talebi

 7.

.

.

.

Kapanış

2020 Ağustos Ayı Meclis Gündemi

   İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2020 yılı Ağustos ayı toplantısı 10.08.2020 Pazartesi günü saat 16:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2020 YILI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
10/08/2020

SAAT:16.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

10.08.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2. 28.07.2020 E.196 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Gelir Şefliğinde kullanılmak üzere 1 adet motosiklet alımının görüşülmesi

 3.a)

13.07.2020

2020/

5-1

İMAR KOMİSYONU

Güney Mah.si 287 ada 1 nolu parsele ilişkin hazırlanan imar değişikliği talebi

   b)

13.07.2020

2020/

5-2

İMAR KOMİSYONU

Gemici Mah.si 416 ada 183 nolu  parsele ilişkin hazırlanan imar değişikliği talebi

 4.

05.08.2020

E.733

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Şoförler Cemiyetine ait parseller ile Belediye ye ait taşınmazın trampa konusunun görüşülmesi

 5.a)

 05.08.2020

06.07.2020

E.731

2167

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık SGK na hizmet binası tahsis edilmesi

   b)

08.07.2020

2222

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İl Sağlık Müdürlüğünün Cumhuriyet Mah.de bulunan 771 ada 1 nolu parselin 112 İstasyonu için tahsis talebi

  c)

04.08.2020

 2524

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mah.si 709 ada 3 ve 4 nolu parsellerin olduğu alan için hazırlanmış imar pl.değişikliği

 6.

.

.

.

Kapanış

 

Staj Seferberliği

        Çorum Valiliği İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü  27/10/2020 tarihli 31287 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Kararı olarak yayımlanarak yürürlüğe giren “2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın 571.2 sayılı tedbirine istinaden 2021 yılından itibaren üniversite öğrencilerinin staj başvuruları 22 Şubat 2021 – 22 Mart 2021 tarihleri arasında Staj Seferberliği Projesi Kapsamında Kariyer Kapısı üzerinden alınacaktır.

 

         Öğrenciler İlanları https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden takip edip başvurularını gerçekleştirebililer.

 

            Kamuoyuna duyurulur.

2021 Yılı Mart Ayı Meclis Gündemi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Mart ayı toplantısı 01.03.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2021 YILI MART AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 01/03/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

01.03.2021

 

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2.

15.02.2021

166

ŞALPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

"Kardeş Kent"İlişikisi kurulması

 3.

01.02.2021

27

ENERJİ KENTLER BİRLİĞİ

Üyelik daveti

 4.

18.02.2021

3

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Kent Konseyi Başkanlığının 2021 yılı Bütçesi

   5.a) 09.02.2021 2021/2  İMAR KOMİSYONU

Koyunbaba Mah.844 ada 10 nolu parselin takas talebi

    b).  09.02.2021 2021/2  İMAR KOMİSYONU Şenyurt Mahallesi 107 ada 56 parsele ilişkin planı değişikliği

  6.a)

25.02.2021

08.02.2021

528

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Esentepe Mah.si 1316 ada 6 parselin satın alınması

   b)

23.02.2021

730

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilçatma Mah. 435 ada 3-14 ve 15 parsel için hazırlanmış İmar Planı Değişikliği talebi

   c) 25.02.2021 766

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gemici Mah.si 429 ada 116 parseldeki Belediye hissesinin satın alma talebi
  7. 25.02.2021 233

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilçatma Mah.Belediye ait 602 ada 27 nolu parselin satılması

  8.

.

.

.

 Kapanış.

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Gündemi

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/06/2020 tarih E.8752 sayılı yazılarında belirtilen kurallara uygun olarak, Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Nisan ayı toplantısı 12.04.2021 Pazartesi günü saat 14:00`da Koyunbaba Mah.si Arafat tepesi zirvesinde bulunan Belediyemize ait Osmanbey konağı salonunda yapılacak olup, meclis gündemi aşağıda belirtilmiştir.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:
12/04/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

 1.

12.04.2020

.

BAŞKANLIK

Yoklama ve Açılış

 2. 25.03.2021 84

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Meclis 1.nci ve 2.nci Başkan V. Seçimi ile Meclis Katibi Seçimi yapılması

 3.

 25.03.2021

85

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Encümen üyesi seçimi yapılması

 4.

25.03.2021

86

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İhtisas Komisyonları Seçimi

a)Plan Bütçe Komisyonu
b)İmar Komisyonu
c)Kültür ve Sosyal İşler Komisyonu

 5.

25.03.2021

2021/1

DENETİM KOMİSYONU

2020 Mali yılı denetim raporunun meclisin bilgisine sunulması

 6.

05.03.2021

.

BAŞKANLIK

2020 Mali yılı faaliyet raporunun görüşülmesi

 7.

25.03.2021

42

 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM ŞEFLİĞİ

Sözmeli olarak çalışmakta olan peyzaj mimara ödenecek ücretin, 5 sıra nolu Genelge kapsamında yeniden belirlenmesi

 8.

22.03.2021

60

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Huzurevi inşaatının Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına devredilmesi

 9.

04.03.2021

2

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

 Osmancık Kent Konseyinin 2021 yılı bütçe talebinin görüşülmesi

 10.

05.04.2021

74

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ  

 Güneş Enerjisi Santralinin OSMANCIK BELTAŞ'a devredilmesi

 11.a)

09.03.2021

3

İMAR KOMİSYONU 

Yeşilçatma Mah.si 435 ada 3-14-15 nolu parsellerin olduğu alana ait imar değişik.

     b) 09.03.2021 3 İMAR KOMİSYONU

 Yeşilçatma Mah.si Belediye ye ait 602 ada 27 parselin satışının görüşülmesi

 

2021 YILI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

SAYI

GELDİĞİ YER

TOPLANTI TARİHİ:
12/04/2021

SAAT:14.00

TARİHİ

.

.

KONUSU

 12.

25.03.2021

373

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

D-100 Karayolunun Belediye mücavir alan sınırları içerisindeki tüm bölümlerine Ömer Derindere Bulvarı isminin verilmesi.

 13.

 a)

31.03.2021

08.03.2021

387

936

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Cumhuriyet Mahallesi 862 ada 75 nolu parselin kamulaştırılması talebi

 b)

31.03.2021
15.03.2021

387

1036

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşilçatma ve Yeni Mahallesini ayıran caddenin isminin değişitirilmesi talebi

  c)

31.03.2021

16.03.2021

387

1081

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Gürleyik Mah.si 416 ada 18 nolu parselin imar planı değişikliği talebi
 d)

31.03.2021

25.03.2021

387

1228

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Şenyurt Mah.si 107 ada 55 ve 56 nolu parsellerin olduğu alana ait imar pl.değişikliği

 14.

.

.

.

Kapanış

2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

Osmancık Belediye Meclisi, 5393 sayılı yasanın 20. maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6 ve 7. maddeleri gereğince 2021 yılı Temmuz ayı toplantısı 05.07.2021 Pazartesi günü saat 15:00`da belediye meclis salonunda yapılacak olup, meclis gündemi hazırlanmıştır.
      Meclis toplantısına katılmanızı rica ederim.

                         2021 YILI TEMMUZ AYI MECLİS TOPLANTI GÜNDEMİ

SIRA NO

EVRAKIN

TOPLANTI TARİHİ:

 05/07/2021

SAAT: .00

TARİHİ

SAYI

GELDİĞİ YER

KONUSU

1.

05.07.2021

.

BAŞKANLIK

Açılış Yoklama

   2.

 17.06.2021

2021/72

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

(Belediye Encümeni)

Bütçe içi aktarmanın görüşülmesi

3.

23.06.2021

19

KÜLTÜR VE SOSYAL MÜDÜRLÜĞÜ

Osmancık Kent Konseyi Kararlarının görüşülmesi

4.

01.07.2021

37

ÖZEL KALEM BİRİMİ

Mahalli İdareler İşverenler Sendikasına Üye Olunması

   5.

 

25.06.2021

2021/5

İMAR KOMİSYONU

 

Koyunbaba Mahallesi 1072 adaya ilişkin İmar Planı Değişikliğinin görüşülmesi

   6.a) 29.06.2021 729

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Çiftlikler Mah.si Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bazı parsellerin KSS Kooperaitifi adına tahsis edilmesi talebi
    b) 01.07.2021 2428

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Hilmi YEDEKÇİ ve müştereklerinin 1138-1339 adaların  emsal artırım talebi

   7.

29.06.2021

725

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

Koyunbaba Mahallesi 77 ada 29-30-46 parseller ve çevresine ait İmar Planı Değişikliği

   8.

.

.

.

Kapanış