Doğalgaz Ana Boru Hattı

Doğalgaz Anaboru Hattı İlçemize kadar tamamlandı.

Doğalgaz tesisinin inşası için arsa tahsisi ve yer teslimi yapıldı.

Başlama Tarihi : 20.08.2015

Bitiş Tarihi        : 22.06.2017